19/01/23

Konsylium – kiedy się je zwołuje i w jakim celu?

Materiał skonsultowany przez dr n. med. Bogumiłę Czartoryską-Arłukowicz
onkolog kliniczny
Białostockie Centrum Onkologii


Konsylium – kiedy się je zwołuje i w jakim celu?

Diagnoza: nowotwór złośliwy piersi – to zwykle ogromny szok dla pacjentki. W przypadku chorób onkologicznych obowiązuje tzw. karta DiLO i szybka ścieżka diagnostyki i leczenia, której elementem jest między innymi konsylium. Konsylium to słowo z języka łacińskiego znaczy -narada. Na czym polega konsylium, kto wchodzi w jego skład, kiedy się je zwołuje i o co warto zapytać lekarzy lub koordynatora? Dowiedz się wszystkiego, co istotne na ten temat.


Szybka ścieżka terapii onkologicznej

Szybka terapia onkologiczna zwiększa szansę pacjenta na pozytywne wyniki leczenia. W ramach szybkiej ścieżki onkologicznej pacjent lub pacjentka z podejrzeniem nowotworu potwierdzonym we wstępnych badaniach otrzymuje od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub specjalisty kartę Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego, czyli DiLO. Na tej podstawie pacjent jest uprawniony do szybkiej konsultacji onkologicznej (w czasie maksymalnie dwóch tygodni od wydania DiLO), poszerzonej diagnostyki oraz właściwego leczenia1.


Konsylium – kiedy się je zwołuje i w jakim celu?

Diagnoza: nowotwór złośliwy piersi – to zwykle ogromny szok dla pacjentki. W przypadku chorób onkologicznych obowiązuje tzw. karta DiLO i szybka ścieżka diagnostyki i leczenia, której elementem jest między innymi konsylium. Konsylium to słowo z języka łacińskiego znaczy -narada. Na czym polega konsylium, kto wchodzi w jego skład, kiedy się je zwołuje i o co warto zapytać lekarzy lub koordynatora? Dowiedz się wszystkiego, co istotne na ten temat.


Czym jest konsylium i w jakim celu się je zwołuje?

Konsylium to jeden z etapów szybkiej ścieżki onkologicznej. Jest to zebranie i narada zespołu specjalistów, którzy zajmują się leczeniem i diagnostyką osoby, u której zdiagnozowano nowotwór, w tym raka piersi, najczęściej rozpoznawanej u kobiet w Polsce choroby nowotworowej. Konsylium jest zwoływane po zakończeniu diagnostyki, ustaleniu rozpoznania i zaawansowania choroby przed rozpoczęciem terapii. Powołuje się je w celu opracowania szczegółowego planu postępowania oraz wyboru optymalnych dla danej pacjentki metod leczenia. W konsylium biorą udział onkolog kliniczny, chirurg onkolog, radioterapeuta, radiolog, psycholog lub psychoonkolog, oraz koordynator administracyjny. Zadaniem koordynatora jest ustalanie terminów badań i zabiegów przed i po leczeniu operacyjnym, przekazywanie wszystkich niezbędnych informacji pacjentce, nadzór nad prawidłowością przebiegu procesu diagnostyczno-terapeutycznego oraz pomoc w przypadku zaistnienia jakichkolwiek trudności w jego realizacji. Pacjentka powinna mieć możliwość stałego kontaktu z koordynatorem.


Czy pacjentka może brać udział w konsylium?

Tak, jest to nie tylko możliwe, ale wręcz wskazane. W czasie konsylium można zgłosić swoje wątpliwości i obawy, poznać zespół specjalistów odpowiedzialnych za leczenie oraz uzyskać szczegółowe informacje na temat metod terapii i jej planu. Można też zadać pytania, dzięki czemu pacjentka może rozwiać swoje wątpliwości i mieć ważne z psychologicznego punktu widzenia poczucie współdecydowania oraz wpływu na przebieg leczenia. Na konsylium można przyjść z bliską osobą – kimś z rodziny albo z przyjacielem. Takie wsparcie jest ważne dla wielu osób i zaleca się je zwłaszcza w przypadku pacjentek w podeszłym wieku, które zwykle mają więcej obaw dotyczących radykalnego leczenia raka piersi. Pamiętajmy też, że każdy pacjent ma określone przez ustawę i wynikające z Konstytucji RP prawa, w tym prawo do rzetelnej informacji o stanie swojego zdrowia i proponowanych sposobach terapii2.


Konsylium dla pacjentki z zaawansowanym rakiem piersi – o co warto zapytać?

Każdy pacjent onkologiczny powinien znać dokładny termin, w którym ma odbyć się dotyczące go konsylium. Warto przygotować sobie na kartce pytania dotyczące metod i planu leczenia oraz rokowania. Można zapytać m.in. o typ nowotworu, wszystkie możliwości leczenia, jakie mogą być skutki uboczne, gdzie będzie odbywało się leczenie, jak długo ono potrwa, czy możliwa jest w tym czasie aktywność zawodowa. Przykładowe pytania, które warto zadać podczas konsylium możesz pobrać tutaj.
Jeśli pacjentka ze zdiagnozowanym rakiem piersi nie zdecyduje się na uczestnictwo w konsylium, lekarz prowadzący lub koordynator omawia plan leczenia i harmonogram terapii podczas kolejnej wizyty.

Źródła:

  1. https://www.nfz-szczecin.pl/gposf_szybka_terapia_onkologiczna.htm
  2. https://www.gov.pl/web/rpp/prawa-pacjent

PL2301044866

Powrót