03/04/23

Leczenie zaawansowanego raka piersi – często zadawane pytania, część 2

Materiał skonsultowany przez dr n. med. Bogumiłę Czartoryską-Arłukowicz
onkolog kliniczny
Białostockie Centrum Onkologii

Diagnoza zaawansowanego raka piersi zmienia dotychczasowe życie. Choroba rodzi wiele pytań i wątpliwości. Każda pacjentka powinna dokładnie poznać swoją chorobę i zasięgać informacji ze sprawdzonych źródeł Poniżej prezentujemy często zadawane pytania dotyczące leczenia zaawansowanego raka piersi.
Odpowiedzi na pytania przedstawione są skrótowo, należy również pamiętać, że w każdym przypadku zaawansowanego raka piersi plan leczenia ustalany jest indywidualnie, w zależności od cech biologicznych nowotworu, skuteczności dotychczasowego leczenia, nasilenia objawów choroby, a także ogólnego stanu zdrowia oraz preferencji pacjentki. Szczegółowych informacji udzieli lekarz prowadzący.
Warto zadawać pytania na temat choroby i procesu leczenia. Wiedza może być sprzymierzeńcem w chorobie. Im więcej wiesz i rozumiesz, tym łatwiej będzie Ci przejść przez proces diagnozy i leczenia. W rozmowie z lekarzem warto korzystać z dodatkowych narzędzi, np. notatnika, w którym możesz zapisać pytania, które chcesz zadać, a także najważniejsze kwestie dotyczące planu leczenia.


1. Czy podczas leczenia będę odczuwała ból i jak bardzo może być on silny?

Ból jest doznaniem subiektywnym i bardzo złożonym. Każdy z nas ma swoisty próg odczuwania bólu i odporność na bodźce bólowe. Na nasilenie bólu wpływają: umiejscowienie ogniska pierwotnego i przerzutów, zaawansowanie choroby nowotworowej, zastosowana terapia, schorzenia współistniejące. Znaczenie mają również czynniki emocjonalne i psychologiczne. Szacuje się, że ok. 75 do 80% chorych z zaawansowaną chorobą nowotworową z powodu bólu wymaga stałego leczenia. W grupie pacjentów z przerzutami nowotworowymi odsetek ten sięga aż 90%1.
Pacjenci onkologiczni, którzy odczuwają ból, mają prawo oczekiwać wdrożenia leczenia pozwalającego na jego całkowite zlikwidowanie lub obniżenie do akceptowanego poziomu. Terapia bólu powinna być częścią leczenia nowotworowego, ponieważ ma ogromny wpływ na jakość życia.
Konieczne jest dokonanie oceny natężenia bólu, która dla większej precyzji powinna być wykonana bardzo wnikliwie od początku terapii i okresowo w trakcie jej trwania. Daje to możliwość bieżącej oceny skuteczności terapii, poprzez ocenę wpływu bólu na możliwości funkcjonowania chorego i sensu kontynuowania dotychczasowego leczenia – bądź wskazań do jego modyfikacji. Sposób leczenia bólu ustalany jest, podobnie jak ścieżka leczenia onkologicznego, indywidualnie dla danej pacjentki. Lekarz przepisuje konkretne leki na podstawie rodzaju i nasilenia odczuwanego bólu. Możliwe jest również zastosowanie metod poza farmakologicznych takich jak radioterapia lub metody zabiegowe stosowane przez anestezjologa.
Przeczytaj więcej o bólu onkologicznym: Czym jest ból onkologiczny


2. Czy podczas leczenia będę mogła pracować zawodowo?

To, czy w czasie leczenia zaawansowanego raka piersi można kontynuować pracę zawodową, zależy od wielu czynników, takich jak ogólny stan zdrowia i samopoczucie pacjentki, tego, jak pacjentka reaguje na leczenie systemowe oraz jej indywidualnego nastawienia. Dla niektórych pacjentek praca jest bardzo ważna i daje im siłę oraz poczucie bezpieczeństwa, także pod względem psychologicznym. Dla innych wydaje się ponad siły i w ich przypadku najważniejsza jest możliwość odpoczynku. Najważniejsze, by podczas terapii maksymalnie ograniczyć stres – jeśli praca w tym pomaga, pracujmy, jednak na miarę sił, nigdy ponad nie.
Jak się przygotować do pracy zawodowej w trakcie leczenia? Zapraszamy do zapoznania się z artykułem: Praca zawodowa i wsparcie socjalne


3. Czym są badania kliniczne? Na czym polega udział w nich?

Badania kliniczne są prowadzone po to, by ocenić skuteczność i bezpieczeństwo leków. Przyczyniają się do postępu w medycynie i poprawy wyników leczenia chorych. Prowadzi się je według ściśle określonych zasad zapewniających uczestniczącym w nich pacjentom poszanowanie ich praw oraz maksymalne bezpieczeństwo. Dzięki badaniom klinicznym możliwe jest zastosowanie w leczeniu nowatorskich terapii przeciwnowotworowych, zanim zostaną one zarejestrowane. Przydatne informacje na temat badań klinicznych realizowanych w Polsce oraz cały słownik pojęć używanych w badaniach klinicznych znaleźć można na stronie: Badania kliniczne w Polsce


Referencje:

  1. Current aproach to cancer pain management: Availability and implications of different treatment options Hrachya Nersesyan and Konstantin V Slavin, 2007 rok, s. 381.

PL2301116771

Powrót