28/02/23

Leczenie zaawansowanego raka piersi – często zadawane pytania

Materiał skonsultowany przez dr n. med. Bogumiłę Czartoryską-Arłukowicz
onkolog kliniczny
Białostockie Centrum Onkologii

Diagnoza zaawansowanego raka piersi zmienia dotychczasowe życie pacjentki. Choroba rodzi wiele pytań i wątpliwości. Każda pacjentka powinna dokładnie poznać swoją chorobę i zdobywać informacje ze sprawdzonych źródeł. Poniżej prezentujemy często zadawane pytania dotyczące leczenia zaawansowanego raka piersi. Odpowiedzi na pytania przedstawione są skrótowo – bardziej szczegółowych informacji udzieli lekarz prowadzący.
Warto pytać o tematy związane z chorobą i procesem leczenia. Wiedza może być sprzymierzeńcem w chorobie. Im więcej wiesz i rozumiesz, tym łatwiej będzie Ci przejść przez proces diagnozy i leczenia. W rozmowie z lekarzem skorzystaj z dodatkowych narzędzi, jak np. notatnik, w którym możesz zapisać pytania, które chcesz zadać, a także najważniejsze kwestie dotyczące planu leczenia.


1. Czym jest program lekowy i jak wygląda włączenie do programu lekowego?

Leczenie w ramach programu lekowego odbywa się z zastosowaniem innowacyjnych, kosztownych leków, które nie są finansowane w ramach innych świadczeń gwarantowanych. Leczenie prowadzone w ramach programu lekowego jest bezpłatne dla pacjenta.
Kwalifikacji do leczenia w programie lekowym dokonuje lekarz – onkolog kliniczny – na podstawie szczegółowych kryteriów włączenia do programu. Podawanie leku i wyniki leczenia są monitorowane w całym okresie trwania terapii. Więcej informacji o programach lekowych znajdziesz na stronie: https://www.gov.pl/web/zdrowie/programy-lekowe

Zapraszamy do zapoznana się z mapą ośrodków, które mogą udostępnić wszystkie refundowane w Polsce opcje leczenia (w tym dostępne w programach lekowych).


2. Co pacjentka powinna zrobić w pierwszej kolejności, gdy usłyszy diagnozę „zaawansowany rak piersi”?

Najważniejszą sprawą jest jak najszybsze podjęcie leczenia, którego celem jest utrzymanie komfortu życia pacjentki oraz wydłużenie życia. Wybór ścieżki leczenia zaawansowanego raka piersi odbywa się w sposób spersonalizowany, z uwzględnieniem cech biologicznych nowotworu, skuteczności dotychczasowego leczenia, nasilenia objawów choroby, a także ogólnego stanu zdrowia oraz preferencji pacjentki. Pacjentka powinna się zgłosić do najbliższego ośrodka, gdzie jest poradnia onkologiczna i rozpocząć proces diagnostyki, a następnie leczenia. Indywidualny plan leczenia ustalany jest podczas konsylium.
Konsylium należy do standardowej procedury w placówkach onkologicznych i ośrodkach leczenia raka piersi. Jako pacjentka masz prawo brać czynny udział w spotkaniach zespołu, w skład którego wchodzą: specjaliści z wielu dziedzin oraz koordynator leczenia onkologicznego.


3. Czy mogę wybrać miejsce, w którym będę leczona?

Tak, masz prawo wybrać miejsce, gdzie będziesz leczona. Z uwagi na konieczność regularnego stawiania się w ośrodku w przypadku ambulatoryjnego lub jednodniowego leczenia w ramach terapii systemowej, dobrze wybrać ośrodek zlokalizowany blisko miejsca zamieszkania: należy wziąć pod uwagę czas potrzebny nadojazdy. W trakcie diagnostyki, a także później w trakcie leczenia konieczne są cykliczne przyjazdy, często raz w tygodniu, czasami nawet dwa razy w tygodniu.
Ważne jest jednak, aby wybrany ośrodek dysponował wszystkimi metodami leczenia i diagnostyki, a także miał możliwość leczenia możliwych powikłań związanych ze stosowanym leczeniem.
Jeśli jednak uznasz, że chcesz, aby leczenie odbywało się w ośrodku nawet bardzo oddalonym od jej miejsca zamieszkania masz prawo do takiej decyzji. Najważniejsze jest przekonanie, że znajdujesz się w dobrych rękach i terapia ma szanse odnieść sukces.


4. Kto może mnie wspierać w procesie leczenia?

Zaawansowany rak piersi to choroba, która wpływa na wszystkie sfery codziennego funkcjonowania, dlatego w procesie leczenia jest potrzebne holistyczne wsparcie. Masz do dyspozycji specjalistów, których zadaniem jest wspieranie w różnych obszarach.
Lekarz onkolog zapewnia opiekę medyczną osobom chorym na nowotwory. Jeśli to konieczne, na podstawie rozpoznania i wyników bieżących badań, onkolog może również konsultować się z lekarzami innych specjalności, np. z kardiologiem, neurochirurgiem czy pulmonologiem, zależnie od sytuacji klinicznej.
Pielęgniarka/pielęgniarz realizuje specjalistyczne świadczenia lecznicze, ale także pomaga radzić sobie z leczeniem, objawami choroby i działaniami niepożądanymi terapii. Często również ułatwia komunikację z zespołem lekarzy: onkologiem i lekarzami innych specjalności. W Polsce zaczyna również funkcjonować pielęgniarstwo senologiczne, które specjalizuje się w opiece nad pacjentkami z chorobami piersi.
Psycholog pomoże poradzić sobie z wyzwaniami natury emocjonalnej i psychologicznej, natomiast psychiatra wesprze w sytuacji poważniejszych problemów psychicznych wymagających włączenia leczenia farmakologicznego.
Dietetyk pomoże opracować najbardziej dopasowaną do Twoich potrzeb dietę, dostosowaną do etapu leczenia, a także może pomóc w utrzymaniu właściwej masy ciała.
Możesz także liczyć na pomoc grup wsparcia i organizacje społeczne, które oferują wiele możliwości – od nawiązania kontaktu z innymi pacjentkami, warsztaty i spotkania edukacyjne, rehabilitację.

PL2301116771

Powrót