Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje sposób, w jaki Novartis Poland Sp. z o.o. („Novartis”, „my” lub „nas”) z siedzibą w Warszawie (02-674), ul. Marynarska 15, zbiera i przetwarza informacje dotyczące Państwa, które identyfikują Państwa bezpośrednio lub pośrednio („Dane Osobowe”), samodzielnie lub w połączeniu z innymi informacjami udostępnionymi nam w rezultacie Państwa interakcji z nami za pośrednictwem naszych stron internetowych (w tym strony www.zaawansowanyrakpiersi.pl), dowolnej strony w wersji przeznaczonej na urządzenia mobilne, aplikacji lub innej usługi (zarówno offline, jak i online) Novartis, które zawierają link do niniejszej Polityki Prywatności, obejmują tę Politykę Prywatności lub udostępniają ją Państwu (łącznie: „Usługi”).

Novartis ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie Państwa Danych Osobowych, ponieważ decyduje o celach i sposobie ich przetwarzania, w rezultacie pełniąc funkcję „Administratora” w odniesieniu do tych danych. Polityka Prywatności opisuje sposób przetwarzania Państwa Danych Osobowych w związku z Usługami i/lub do celów opisanych w niniejszej Polityce Prywatności.

Niniejsza Polityka Prywatności skierowana jest do osób korzystających z Usług, jednak w pewnych sytuacjach mogą zostać Państwo poproszeni o zapoznanie się z dodatkowymi politykami prywatności lub odrębnymi informacjami o ochronie prywatności danych na naszych indywidualnych stronach krajowych lub jeśli korzystają Państwo z pewnych aplikacji lub stron internetowych nieobjętych Usługami.

W razie skorzystania przez Państwa z linku zewnętrznego lub uzyskania dostępu do zewnętrznej strony internetowej za pośrednictwem naszych Usług, konieczne może być zapoznanie się z polityką prywatności właściwych stron trzecich. Novartis nie potwierdza informacji ani praktyk dotyczących prywatności stron internetowych lub usług będących własnością stron trzecich ani nie ponosi odpowiedzialności w tym zakresie.

Kontynuując korzystanie z Usług, akceptują Państwo postanowienia niniejszej Polityki Prywatności. Ochrona Państwa Danych Osobowych i prywatności ma dla nas bardzo duże znaczenie. W związku z tym zachęcamy Państwa do uważnego zapoznania się z niniejszą Polityką Prywatności.

W razie wszelkich pytań dotyczących przetwarzania Państwa Danych Osobowych lub niniejszej Polityki proszę przejść do punktu Kontakt z nami.

Niniejsza Polityka Prywatności może być zmieniona lub zaktualizowana przez nas poprzez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na niniejszej stronie. Z aktualną wersją Polityki Prywatności mogą się Państwo zapoznać odwiedzając naszą stronę.

W jaki sposób postępujemy z informacjami pochodzącymi od osób fizycznych poniżej 13. roku życia?
Nasze Usługi nie są przeznaczone dla dzieci. Na naszej stronie internetowej lub do celów wymienionych w niniejszej Polityce Prywatności nie zbieramy świadomie żadnych danych osobowych dotyczących dzieci poniżej 13. roku życia. Jeśli, w razie udostępnienia nam przez pomyłkę Danych Osobowych dotyczących dzieci, chcieliby Państwo poprosić o usunięcie takich Danych Osobowych, proszę przejść do punktu Kontakt z nami.

Jakie Dane Osobowe przetwarzamy i w jakich celach?
Większość naszych Usług nie wymaga rejestracji ani potwierdzenia tożsamości w żadnej formie w celu uzyskania dostępu do Usług. W zależności od sposobu interakcji pomiędzy Państwem a nami możemy jednak zbierać i przetwarzać Dane Osobowe, które umożliwiają Państwa bezpośrednią identyfikację, takie jak imię i nazwisko, dane kontaktowe oraz adres e-mail. Możemy również zbierać pewne Dane Osobowe, które nie identyfikują Państwa bezpośrednio, ale umożliwiają identyfikację w połączeniu z innymi informacjami lub danymi identyfikacyjnymi, takimi jak nazwa firmy oraz stanowisko lub numer identyfikacyjny. Dane Osobowe mogą również obejmować informacje takie jak numery seryjne komputera lub urządzenia, adresy IP lub informacje dotyczące firmy („osoby prawnej”). Jeżeli w związku z Usługami udostępniają Państwo nam lub naszym usługodawcom dane osobowe dotyczące innych osób, oświadczają Państwo, że są Państwo upoważnieni do dokonania takiego udostępnienia, a także zezwalają nam Państwo na korzystanie z tych danych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

 1. Informacje przekazane nam dobrowolnie
  a. Rejestracja użytkowników kont
  Warunkiem korzystania z niektórych Usług (lub ich poszczególnych części) może być utworzenie konta użytkownika poprzez wcześniejszą rejestrację. Dotyczy to na przykład odwiedzania stron internetowych, których treść dostępna jest wyłącznie dla uprawnionych osób wykonujących zawody medyczne lub akredytowanych przedstawicieli prasy. Podczas rejestracji należy podać imię i nazwisko, adres e-mail, identyfikator logowania, odpowiedzi na pytania dotyczące bezpieczeństwa, hasła, które są szyfrowane, adres korespondencyjny, numer telefonu oraz, jeśli ma to zastosowanie, dane dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu lekarza lub akredytacji. Przetwarzamy i zachowujemy Dane Osobowe udostępnione podczas rejestracji wyłącznie, aby umożliwić Państwu uzyskanie dostępu do treści, które są dla Państwa przeznaczone. Podstawą prawną przetwarzania Państwa Danych Osobowych może być wypełnianie zobowiązań wynikających z zawartej z Państwem umowy lub udzielona przez Państwa zgoda.
  b. Wnioski o kontakt, wsparcie klienta lub informacje zwrotne
  W razie zapytań za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego należy podać imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, powód kontaktu oraz Państwa wiadomość. W przypadku interakcji z nami na platformach mediów społecznościowych lub w razie użycia danych do logowania do mediów społecznościowych do celów uwierzytelnienia na naszej stronie internetowej mogą Państwo udostępnić informacje z profilu w mediach społecznościowych, w tym imię i nazwisko, adres e-mail, dane kontaktowe, komentarze i reakcje. Przetwarzamy i zachowujemy Dane Osobowe podane we wniosku o kontakt wyłącznie do celów jego obsługi i udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie dotyczące naszych produktów i usług oraz w celu skontaktowania się z Państwem. Podstawą prawną przetwarzania Państwa Danych Osobowych jest wypełnianie naszych zobowiązań umownych dotyczących przekazywania informacji o kwestiach, w odniesieniu do których kontaktują się Państwo z nami oraz nasze prawnie uzasadnione interesy.
  c. Newslettery
  W razie zapisania się do naszego newslettera muszą Państwo podać swoje imię i nazwisko, adres e-mail i/lub adres korespondencyjny. W zakresie, w jakim wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych podczas zapisu do newslettera, przetwarzamy i zachowujemy Dane Osobowe udostępnione podczas zapisu do newslettera wyłącznie do celów udostępniania Państwu newslettera zgodnie z usługą wybraną przez Państwa, jak również do celów informowania Państwa o wydarzeniach, produktach, usługach i/lub promocjach Novartis. Jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę podczas zapisywania się do newslettera, możemy również analizować Państwa zachowanie dotyczące danego newslettera i przetwarzać dane zgromadzone w celu personalizacji przyszłych newsletterów i innych komunikatów promocyjnych. Podstawą prawną przetwarzania Państwa Danych Osobowych jest Państwa zgoda.
  d. Zamówienia i usługi
  Podczas zamawiania produktów i usług za pośrednictwem strony internetowej (np. materiałów informacyjnych, broszur itp.) muszą Państwo podać swoje imię i nazwisko, adres e-mail i adres korespondencyjny oraz, jeśli ma to zastosowanie, dane dotyczące płatności. Przetwarzamy i zachowujemy Dane Osobowe udostępnione podczas składania zamówienia w celu dostarczenia zamówionych przez Państwa produktów i usług oraz w naszych celach biznesowych, w tym w celu usprawniania naszych produktów i usług oraz dostosowania do Państwa doświadczeń podczas interakcji z Usługami. Podstawę prawną przetwarzania Państwa Danych Osobowych stanowi wypełnianie zobowiązań umownych oraz nasze prawnie uzasadnione interesy.
  e. Śledzenie i monitorowanie zdarzeń niepożądanych
  Firma Novartis jest prawnie zobowiązana do uzyskiwania informacji o niepożądanych skutkach ubocznych i wzajemnych oddziaływaniach, braku skuteczności leków, reklamacjach jakościowych i/lub innych aspektach związanych z bezpieczeństwem lub jakością produktów Novartis. Jeżeli przekazują nam Państwo informacje o produktach Novartis (np. za pośrednictwem naszej strony internetowej), dokonamy oceny i przeglądu tych informacji (które mogą zawierać informacje o stanie Państwa zdrowia, skutkach ubocznych oraz, jeśli ma to zastosowanie, Państwa imię i nazwisko). W tym celu możemy również skontaktować się z Państwem, jeśli będą mieć Państwo jakieś pytania. Firma Novartis jest również prawnie zobowiązana do zgłaszania istotnych skutków ubocznych odpowiednim organom ds. zdrowia. W ramach takiego przekazania udostępniamy Państwa dane wyłącznie po pseudonimizacji, tak aby nie ujawnić żadnych informacji bezpośrednio identyfikujących Państwa. Możemy również udostępniać takie informacje innym spółkom z Grupy Novartis, pod warunkiem że są one zobowiązane do dokonywania zgłoszeń do odpowiednich organów ds. zdrowia. Podstawą prawną przetwarzania Państwa Danych Osobowych jest wypełnianie naszych zobowiązań prawnych lub ochrona naszych prawnie uzasadnionych interesów, które polegają w szczególności na zapewnieniu najwyższego standardu bezpieczeństwa i jakości produktów Novartis, albo Państwa zgoda.
 2. Informacje zbierane automatycznie
  a. Monitorowanie mediów społecznościowych
  Możemy również zbierać Dane Osobowe, które udostępniają Państwo publicznie na powszechnie dostępnych platformach mediów społecznościowych (w tym na blogach, forach itp.), a które dotyczą firmy Novartis, produktów Novartis i, ogólnie rzecz biorąc, leków i chorób. Takie działania, określane jako „monitorowanie mediów społecznościowych”, opierają się na naszych prawnie uzasadnionych interesach biznesowych i podejmowane są na przykład w celu: (i) uzyskania lepszego zrozumienia podejścia niektórych kluczowych odbiorców, takich jak pracownicy służby zdrowia lub pacjenci, do pewnych chorób lub ich reakcji na stosowanie produktów Novartis; (ii) uzyskania lepszego zrozumienia reputacji Novartis oraz innych trendów rynkowych; (iii) zidentyfikowania kluczowych interesariuszy, w szczególności blogerów i influencerów działających w mediów społecznościowych, oraz nawiązania z nimi kontaktu. Takie dane mogą obejmować Państwa Dane Osobowe w formie komentarzy, wiadomości, blogów, zdjęć i filmów. Podejmujemy jednak kroki w celu ograniczenia tych Danych Osobowych do niezbędnego minimum i zachowywania ich przez okres nie dłuższy, niż jest to konieczne do celów monitorowania mediów społecznościowych. Jeżeli chcą Państwo dodatkowo ograniczyć grupę osób, które uzyskują dostęp do Państwa informacji, zalecamy skorzystanie z ustawień prywatności dostępnych dla Państwa na takich platformach. Jeżeli udostępniają Państwo swoje dane osobowe na publicznej platformie mediów społecznościowych, sugerujemy również zapoznanie się z polityką prywatności danej platformy, ponieważ tego rodzaju platformy nie są własnością firmy Novartis i nie są przez nią zarządzane.
  b. Analityka użytkowania strony internetowej
  Możemy również zbierać i przetwarzać informacje dotyczące Państwa wizyty na niniejszej stronie internetowej, takie jak odwiedzane przez Państwa treści, strona internetowa, z której przeszli Państwo na tę stronę, a także dokonywane przez Państwa wyszukiwania. Możemy również korzystać z takich informacji w celu poprawy treści strony internetowej i do celów opracowywania zbiorczych statystyk dotyczących osób korzystających z naszej strony, stanowiących statystyki do użytku wewnętrznego i badań rynkowych. W ramach tych działań możemy stosować pliki cookie lub podobne technologie, które zbierają dane dotyczące nazwy Państwa domeny, dostawcy usług internetowych, systemu operacyjnego oraz daty i godziny dostępu. Pliki cookie są tworzone i przechowywane na komputerze, telefonie lub innych urządzeniach użytkownika, gdy przeglądarka użytkownika ładuje określoną stronę internetową. Za każdym razem, gdy użytkownik wraca na daną stronę internetową, przeglądarka wyszukuje i przesyła plik cookie stronie internetowej. Pliki cookie są przydatne, ponieważ obsługują istotne cele, takie jak wspomaganie strony internetowej w zapamiętywaniu Państwa preferencji i ustawień, przeprowadzanie analiz w celu usprawniania usług, udostępnianie Państwu odpowiednich treści lub reklam oraz uwierzytelnianie Państwa na stronach internetowych. Pliki cookie nie szkodzą Państwa komputerowi. Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę, tak aby przekazywała informację zawsze w razie otrzymania pliku cookie, co pozwoli na decydowanie o jego zaakceptowaniu. Można również całkowicie odmówić przyjmowania plików cookie. Jeżeli nie wyrażą Państwo zgody na nasze pliki cookie, mogą nie być Państwo w stanie korzystać ze wszystkich funkcjonalności naszej strony internetowej. Podczas wizyty na naszych stronach internetowych wyświetlany jest baner dotyczący plików cookie, który umożliwia Państwu zarządzanie ustawieniami oraz akceptację lub odrzucenie plików cookie. Przechowywanie plików cookie na Państwa urządzeniu jest dozwolone, jeśli mają one zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania strony internetowej, ale dla wszystkich innych rodzajów plików cookie takie przechowywanie wymaga Państwa zgody. Na stronach internetowych Novartis mogą Państwo wyrazić zgodę na stosowanie plików cookie podczas pierwszej wizyty na stronie internetowej, gdy wyświetlony zostanie baner dotyczący plików cookie, albo mogą Państwo zarządzać takimi ustawieniami później, klikając link Ustawienia plików cookie na dole strony internetowej. Ustawienia plików cookie umożliwiają Państwu przyjmowanie plików cookie lub odmowę udzielenia zgody na pliki cookie z poszczególnych kategorii (z wyjątkiem niezbędnych plików cookie, które są zawsze aktywne). Ustawienia plików cookie zawierają więcej informacji o rodzajach stosowanych przez nas plików cookie (ich celach, okresie działania oraz pochodzeniu) oraz o sposobie zarządzania Państwa preferencjami. Niektóre nasze Usługi, w tym strony internetowe, mogą korzystać z usługi analitycznej „Google Analytics” zapewnianej przez Google LLC z siedzibą pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”), do celów ich optymalizacji. Google wykorzystuje te informacje uzyskane przez plik cookie w celu zapisania profilu stron odwiedzonych przez Państwa podczas danej sesji. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z Usług są przekazywane na serwery Google i tam przechowywane. W celu zwiększenia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych stosujemy funkcję „anonimizacji IP” lub inne funkcje udostępniane przez Google, które umożliwiają zachowanie przez Państwa anonimowości. Aby uzyskać więcej informacji o sposobie działania anonimizacji, należy kliknąć https://support.google.com/analytics/answer/2763052. Google będzie używać tych informacji w naszym imieniu do oceny korzystania przez Państwa ze strony internetowej, do sporządzania przeznaczonych dla nas raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz do świadczenia nam innych usług związanych z działaniem strony internetowej i korzystaniem z Internetu. Novartis wykorzystuje dane uzyskane z Google Analytics do celów planowania biznesowego, w celu własnej działalności biznesowej i działań marketingowych, tak aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób można usprawnić zawartość naszych usług internetowych i powiązane z nimi doświadczenia. Niektóre z naszych stron internetowych wykorzystują również pliki cookie OneTrust, aby umożliwić łatwe zarządzanie plikami cookie i pomóc nam uzyskać Państwa zgodę na umieszczanie i stosowanie plików cookie na Państwa urządzeniu. Potrzebujemy tych plików cookie, aby zapamiętywać dokonane przez Państwa wybory dotyczące ustawień plików cookie. Podstawą prawną przetwarzania Państwa Danych Osobowych w ramach analityki internetowej jest Państwa zgoda lub nasze prawnie uzasadnione interesy biznesowe.
  c. Inne technologie monitorowania
  Możemy wykorzystywać pliki cookie lub inne technologie monitorowania (określane również jako znaczniki działania, jednopikselowe pliki GIF, czyste pliki GIF, niewidoczne pliki GIF i pliki GIF 1-by-1) udostępniane przez zewnętrzne firmy reklamowe w celu dostarczania Państwu odpowiednich reklam (interaktywnych lub nieinteraktywnych) na podstawie Państwa zainteresowań lub historii przeglądania. Zwykle korzystamy z usług firm z sektora mediów społecznościowych i innych zewnętrznych firm reklamowych w celu zbierania informacji, takich jak dane przeglądarki, unikalny identyfikator klienta itp., co umożliwia nam udostępnianie Państwu reklam na naszych stronach internetowych i innych stronach internetowych, z których mogą Państwo korzystać. Aby uzyskać więcej informacji o naszych marketingowych lub reklamowych plikach cookie oraz zarządzać swoimi preferencjami, należy przejść do naszych Ustawień plików cookie. Nasze usługi, w tym strony internetowe, mogą korzystać z systemu Google Tag Manager („GTM”), czyli systemu zarządzania tagami, obsługiwanego przez Google w celu zarządzania tagami JavaScript i HTML wykorzystywanymi do monitorowania i analizy na stronach internetowych. Tagi to małe elementy kodu, które służą między innymi do pomiaru ruchu i zachowania odwiedzających: do zrozumienia skutków reklamy internetowej i kanałów społecznościowych, konfiguracji remarketingu i ukierunkowania na grupy docelowe, a także testowania i optymalizacji stron internetowych. GTM ułatwia nam integrację naszych tagów i zarządzanie nimi. Możemy wykorzystywać inne technologie, w tym tagi, które mogą zbierać niektóre Państwa informacje, takie jak adres IP, w celu wspierania analityki internetowej oferowanej przez dostawców, w tym między innymi wymienionych poniżej:
  Megaphone (Megaphone LLC, 1255 23rd St. NW, Suite 650 Waszyngton DC, 20037) – Polityka Prywatności;
  GlobeNewswire (Intrado Corp. 11808 Miracle Hills Drive Omaha, NE 68154 Stany Zjednoczone) – Polityka Prywatności;
  Fouanalytics (Marketing Science Consulting Group, Inc. 425 Fifth Ave #33A, Nowy Jork, NY 10016, Stany Zjednoczone) – Polityka Prywatności;
  Kaltura (Kaltura Inc., 250 Park Avenue South, 10th Floor, Nowy Jork, NY 10003, Stany Zjednoczone) – Polityka Prywatności.
  Podstawą prawną przetwarzania Państwa Danych Osobowych jest Państwa zgoda lub nasze prawnie uzasadnione interesy biznesowe.
  d. Preferencje i bezpieczeństwo strony internetowej
  Możemy zbierać pewne informacje dotyczące Państwa, takie jak Państwa adres IP, unikalne identyfikatory urządzenia, w tym sprzętowy adres karty sieciowej (Media Access Control, MAC), typ komputera (Windows lub Mac), rodzaj i wersja przeglądarki, rozdzielczość ekranu, nazwa i wersja systemu operacyjnego. Możemy również uzyskać informacje o Państwa lokalizacji z adresu IP. Wykorzystujemy te informacje w celu zabezpieczenia naszych stron internetowych i systemów sieciowych oraz usprawnienia naszych usług poprzez rejestrowanie Państwa preferencji, utrzymywanie poziomu usług, diagnozowanie i rozwiązywanie problemów technicznych. Podstawą prawną przetwarzania Państwa Danych Osobowych są nasze prawnie uzasadnione interesy biznesowe.

Możemy łączyć Dane Osobowe z danymi, które możemy uzyskiwać od Państwa lub na Państwa temat z innych źródeł, takich jak publiczne bazy danych, dostawcy informacji demograficznych, wspólni partnerzy marketingowi, publiczne platformy mediów społecznościowych (dane upublicznione przez Państwa) oraz inne osoby trzecie, a także możemy agregować lub anonimizować te Dane Osobowe. Możemy korzystać z Państwa danych do naszych celów biznesowych, w tym audytów, monitorowania i zapobiegania oszustwom, naruszeniom i innym potencjalnym nadużyciom naszych produktów i usług oraz w celu modyfikacji naszych usług. Możemy również wykorzystywać Państwa Dane Osobowe:
• jeśli jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie obowiązujących przepisów prawa, na żądanie organów publicznych, rządowych lub sądowniczych (na przykład w oparciu o nakaz sądowy, wezwanie sądowe lub decyzję administracyjną), nawet poza Państwa krajem zamieszkania;
• w związku z wykonywaniem łączących nas umów i warunków współpracy;
• gdy w dobrej wierze sądzimy, że wykorzystanie Danych Osobowych jest konieczne do ochrony praw, bezpieczeństwa lub integralności tej strony internetowej;
• aby chronić Państwa bezpieczeństwo lub bezpieczeństwo innych osób;
• w ramach dowolnego dochodzenia lub postępowania karnego lub innego postępowania sądowego w Państwa kraju lub w innych krajach; lub
• w zakresie niezbędnym do opracowania lub kontynuowania negocjacji, lub zakończenia transakcji korporacyjnej lub handlowej.

Zwykle nie zbieramy Danych Osobowych Szczególnie Chronionych (tzw. danych wrażliwych) do celów innych niż monitorowanie zdarzeń niepożądanych i zarządzanie nimi, jeśli mamy taki obowiązek regulacyjny. Nie należy ujawniać nam Danych Osobowych Szczególnie Chronionych, chyba że wyraźnie o to prosimy (dotyczy to np. informacji dotyczących pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, wyznania lub przekonań, zdrowia, życia seksualnego lub orientacji seksualnej, przynależność do związków zawodowych albo danych biometrycznych lub genetycznych do celów jednoznacznej identyfikacji danej osoby).

Kiedy i komu ujawniamy Państwa Dane Osobowe?
Niniejsza Polityka Prywatności opisuje okoliczności, w jakich możemy udostępniać Państwa Dane Osobowe. Możemy udostępniać Państwa Dane Osobowe innym spółkom zależnym i stowarzyszonym Novartis na całym świecie do celów wymiany informacji i prowadzenia baz danych w różnych krajach w celach wskazanych powyżej. Możemy również przekazywać Dane Osobowe stronom trzecim, które działają w naszym imieniu, do dalszego przetwarzania zgodnie z celem (celami), w jakich dane zostały pierwotnie zebrane lub mogą być przetwarzane w inny sposób zgodnie z prawem, taki jak dostawa usług, ocena użyteczności naszych Usług, marketing, reklama, zarządzanie danymi lub wsparcie techniczne. Zobowiązujemy się nie sprzedawać, nie udostępniać ani w inny sposób nie przekazywać Państwa danych osobowych stronom trzecim w sposób inny niż ten, o którym mowa w niniejszej Polityce Prywatności.
Podczas prowadzonych przez nas działań i w związku z celami, o których mowa w niniejszej Polityce Prywatności, dostęp do Państwa Danych Osobowych mogą uzyskiwać odbiorcy z wymienionych poniżej kategorii lub Państwa Dane Osobowe mogą być przekazywane zgodnie z zasadą wiedzy koniecznej, z myślą o realizacji tychże celów, odbiorcom z wymienionych poniżej kategorii:
• nasz personel (w tym pracownicy, przedstawiciele działów i innych spółek należących do grupy Novartis);
• nasi niezależni agenci i brokerzy (jeśli tacy są);
• inni dostawcy i usługodawcy, którzy dostarczają nam produkty lub usługi;
• dostawcy systemów informatycznych, dostawcy usług w chmurze, dostawcy baz danych i konsultanci;
• strony trzecie, którym przekazujemy nasze uprawnienia i zobowiązania; oraz
• nasi doradcy i prawnicy zewnętrzni w kontekście sprzedaży lub przekazania dowolnej części naszego przedsiębiorstwa lub jego aktywów.
Z dostawcami i usługodawcami zawarliśmy umowy regulujące przetwarzanie Danych Osobowych, na podstawie których dane mogą być wykorzystywane wyłącznie w uzgodnionym celu i nie mogą być wykorzystywane w innych celach, w tym sprzedawane stronom trzecim oraz ujawniane stronom trzecim, z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez nas, zgodnie z wymogami prawa i/lub zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.
Możemy ujawnić Państwa Dane Osobowe stronie trzeciej w przypadku sprzedaży, cesji lub przeniesienia przedsiębiorstwa lub jego części oraz danych klientów z nią związanych, przy czym w takim przypadku będziemy wymagać od kupującego, cesjonariusza lub odbiorcy postępowania z Danymi Osobowymi zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.
Możemy również ujawnić Państwa Dane Osobowe stronie trzeciej, jeśli jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie obowiązujących przepisów prawa, na żądanie organów publicznych, rządowych lub sądowniczych (na przyłkad w oparciu o nakaz sądowy, wezwanie sądowe lub decyzję administracyjną), nawet poza krajem Państwa zamieszkania; w związku z wykonywaniem łączących nas umów i warunków współpracy; gdy w dobrej wierze sądzimy, że ujawnienie jest konieczne w celu ochrony praw, bezpieczeństwa lub integralności tej strony internetowej; aby chronić Państwa bezpieczeństwo lub bezpieczeństwo innych osób; w ramach dowolnego dochodzenia lub postępowania karnego lub innego postępowania sądowego w Państwa kraju lub w innych krajach; lub stronom trzecim, doradcom i innym podmiotom w zakresie niezbędnym do opracowania lub kontynuowania negocjacji, lub zakończenia transakcji korporacyjnej lub handlowej.
Państwa Dane Osobowe mogą być również przetwarzane, udostępniane lub przechowywane w krajach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Takie kraje mogą zapewniać inny poziom ochrony Danych Osobowych. Jeśli przekazujemy Państwa Dane Osobowe firmom zewnętrznym w innych jurysdykcjach, zapewniamy ochronę Państwa Danych Osobowych, stosując poziom ochrony wymagany zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie prywatności danych poprzez wdrażanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. W razie przekazania Państwa Danych Osobowych usługodawcy z siedzibą w państwie trzecim (państwa spoza Unii Europejskiej, które nie zapewniają poziomu ochrony danych porównywalnego z prawem Unii Europejskiej dotyczącym ochrony danych, wskazane przez właściwy organ ochrony danych) i przetwarzania ich w tym państwie, Novartis zapewnia ochronę Państwa Danych Osobowych za pomocą Standardowych Klauzul Umownych albo przy pomocy innej metody zgodnie z obowiązującym prawem. Jeżeli takie Standardowe Klauzule Umowne zostaną w przyszłości uznane za nieważne i/lub zostaną zmienione przez Komisję Europejską, przyjmiemy inne właściwe i/lub zatwierdzone instrumenty w celu zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń wymaganych w odniesieniu do przekazywania Danych Osobowych do państw trzecich i potwierdzimy takie uzgodnione instrumenty na piśmie i w formie wiążącej prawnie.
W razie przekazywania Danych Osobowych między spółkami zależnymi i stowarzyszonymi firmy Novartis firma Novartis przyjęła Wiążące Reguły Korporacyjne, system zasad, reguł i narzędzi autoryzowanych przez prawo europejskie w celu uregulowania przekazywania Danych Osobowych poza EOG i Szwajcarię. Więcej informacji o Wiążących Regułach Korporacyjnych Novartis można uzyskać, klikając tutaj.

W jaki sposób chronimy Państwa Dane Osobowe?
Wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne celem zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa i poufności Państwa Danych Osobowych.
Celem tych środków jest ochrona Danych Osobowych przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem lub modyfikacją, przypadkową utratą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem, a także przed innymi niezgodnym z prawem formami przetwarzania.

Jak długo przechowujemy Dane Osobowe?
Przechowujemy Państwa Dane Osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały zebrane, lub do spełnienia wymogów prawnych lub regulacyjnych.

Państwa prawa i sposób wykonywania tych praw.
Zawsze gdy przetwarzamy Dane Osobowe podejmujemy zasadne działania, aby Dane Osobowe były dokładne i aktualne do celów, w jakich zostały zebrane. Zapewnimy Państwu możliwość skorzystania z wymienionych poniżej praw na warunkach i w granicach określonych przepisami prawa:
• prawa do informacji o posiadanych przez nas danych osobowych dotyczących Państwa oraz o sposobie przetwarzania Państwa Danych Osobowych;
• prawa dostępu do Państwa Danych Osobowych, które przetwarzamy, a także – jeśli uznają Państwo, że dowolne dotyczące Państwa informacje są nieprawidłowe, przestarzałe lub niekompletne – prawa do żądania ich sprostowania lub aktualizacji;
• prawa żądania usunięcia Państwa Danych Osobowych lub ograniczenia przetwarzania tych danych do określonych kategorii przetwarzania;
• prawa do wycofania Państwa zgody w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed takim wycofaniem;
• prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania (w części lub w całości) Państwa Danych Osobowych, w tym prawo do sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego oraz prawo do sprzeciwu wobec wykorzystywania Państwa Danych Osobowych do celów badań;
• prawa do przenoszenia danych, tj. żądania, aby Dane Osobowe udostępnione nam przez Państwa zostały Państwu zwrócone lub przekazane wybranej przez Państwa osobie w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, bez przeszkód z naszej strony i z zastrzeżeniem Państwa zobowiązań do zachowania poufności; oraz
• prawa do sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, jeśli takie działania wywołują wobec Państwa skutki prawne lub istotnie na Państwa wpływają, co oznacza, że mogą Państwo zażądać interwencji ludzkiej w dowolny proces zautomatyzowanego podejmowania decyzji związanych z przetwarzaniem Państwa danych, który wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub istotnie na Państwa wpływa, a także jeśli taki proces nie opiera się na Państwa zgodzie, nie jest zatwierdzony przez prawo lub niezbędny do realizacji umowy. Obecnie nie podejmujemy jednak decyzji przy użyciu procesów zautomatyzowanych, które mają istotne skutki prawne lub wywierają istotny wpływ na osoby fizyczne.
W razie pytań lub w celu wykonania powyższych praw proszę o kontakt na dane podane w sekcji Kontakt z nami lub o kliknięcie tutaj.
Jeśli nie są Państwo zadowoleni ze sposobu, w jaki przetwarzamy Państwa dane osobowe, mogą Państwo przekazać odpowiedni wniosek do naszego Inspektora Ochrony Danych na adres ochrona.danych@novartis.com lub global.privacy_office@novartis.com. W takim przypadku Inspektor Ochrony Danych zajmie się wyjaśnieniem danej sprawy.

Kontakt z nami
Jeśli chcą Państwo skontaktować się z nami w sprawie sposobu, w jaki korzystamy z Państwa danych osobowych, lub w celu wykonania swoich praw związanych z prywatnością danych, należy przesłać wiadomość e-mail na adres: ochrona.danych@novartis.com lub global.privacy_office@novartis.com lub napisać do nas na następujący adres:
Novartis Poland Sp. z o.o.
Biuro ds. Prywatności (Privacy Office)
ul. Marynarska 15
02-674 Warszawa
Aby zapewnić sprawne udzielenie odpowiedzi, należy podać następujące informacje:
• nazwę strony, do której się Państwo odwołują;
• Państwa relację i interakcję z nami;
• opis informacji, które chcą Państwo od nas otrzymać.

Powrót