Podstawowe informacje o zaawansowanym raku piersi

Podstawowe informacje 2
Co powinnaś wiedzieć o zaawansowanym raku piersi?

Na co powinnaś zwrócić uwagę w raku piersi?

Wybór sposobu leczenia Twojej choroby zależy od dwóch kluczowych informacji:

Pierwsza to: stopień zaawansowania nowotworu. Lekarz ustala go przy pomocy tzw. Skali TNM (z ang.: Tumor, Nodes, Metastasis), czyli poprzez określenie: wielkości pierwotnego guza w piersi (T), obecności przerzutów nowotworu w węzłach chłonnych (N) oraz ewentualnej obecności przerzutów nowotworu w innych narządach (np. w wątrobie, płucach, kościach i in.; M).

Druga to podtyp biologiczny. Lekarz określa go na podstawie oceny obecności receptorów hormonalnych (estrogenowych – ER i progesteronowych – PR) w komórkach raka oraz ekspresji receptora HER2 i markera Ki67. To bardzo ważna informacja, rak piersi jest bowiem niejednorodną chorobą i w różnych podtypach stosuje się różne leczenie. Oceny wspomnianych receptorów i markera dokonuje lekarz patomorfolog podczas badania mikroskopowego fragmentu pierwotnego guza lub przerzutu.

Jakie wyróżniamy stopnie zaawansowania raka piersi?

Stopień O
Jest to bardzo wczesna postać nowotworu piersi, do której kwalifikowane są raki nienaciekające (przedinwazyjne). W tym stadium choroba jest praktycznie całkowicie wyleczalna. Stosowane leczenie ma na celu nie tylko uzyskanie miejscowego wyleczenia, lecz także zapobiegnięcie wystąpieniu raka inwazyjnego.
Wczesny rak piersi - Stopień I i II
Choroba jest ograniczona do gruczołu piersiowego i/lub najbliższych pachowych węzłów chłonnych.
Miejscowo zaawansowany rak piersi - Stopień III
W tym stopniu występuje duże zróżnicowanie zaawansowania zarówno w piersi, jak i węzłach chłonnych. Guz piersi może naciekać skórę i ścianę klatki piersiowej, a także przybierać postać raka zapalnego. Możliwe jest występowanie przerzutów nowotworu do regionalnych węzłów chłonnych pachowych i/lub węzłów pod-/nadobojczykowych. W tym stopniu nie stwierdza się przerzutów do narządów odległych.
Uogólniony, przerzutowy rak piersi - Stopień IV
W tym stopniu stwierdza się przerzuty raka piersi do narządów odległych, np. kości, płuc, wątroby lub mózgu.
Zaawansowany rak piersi
„Zaawansowany rak piersi” jest terminem stosowanym do opisania zarówno miejscowo zaawansowanego, nieoperacyjnego raka piersi (wybrane postaci stopnia III wg wspomnianej skali TNM), jak i raka piersi z przerzutami do narządów odległych (stopień IV).

Rak piersi jest chorobą bardzo zróżnicowaną.

Istnieje kilka podtypów raka piersi. Aby wybrać najkorzystniejszy dla danej
pacjentki schemat leczenia, konieczne jest szczegółowe określenie
dwóch głównych parametrów raka piersi:
stopnia zaawansowania oraz podtypu biologicznego.

Podstawowe informacje2
Podtyp biologiczny raka piersi

Co to właściwie oznacza?

Wyróżnia się 3 główne podtypy biologiczne raka piersi

01
HORMONOZALEŻNY,
ZWANY INACZEJ LUMINALNYM
02
HER2 - DODATNI
03
Potrójnie ujemny

Lekarze stosują bardziej rozbudowaną klasyfikację, która przedstawiono w tabeli poniżej.
Tabela przedstawia klasyfikację podtypów biologicznych w zależności od oceny stanu receptorów ER, Pgr, HER2 oraz Ki67:

Podtyp biologiczny Receptor ER Receptor PgR HER2 Indeks mitotyczny (Ki67)
Luminalny A dodatni dodatni ujemny niski
Luminalny B (HER2-ujemny) dodatni każdy ujemny wysoki
Luminalny B (HER2-dodatni) dodatni każdy dodatni każdy
HER2-dodatni (nieluminalny) ujemny ujemny dodatni każdy
Trójujemny ujemny ujemny ujemny każdy

Dzięki poznaniu podtypów raka piersi możliwe stało się lepsze dostosowanie leczenia dla konkretnej pacjentki. Nowe leki coraz lepiej kontroluje przebieg choroby, także zaawansowanej. Coraz częściej mówi się o przerzutowym raku piersi jako chorobie przewlekłej.

Podstawowe informacje2
O co zapytać lekarza?

Pamiętaj, że wiedza może być Twoim sprzymierzeńcem w chorobie. Im więcej wiesz i rozumiesz, tym łatwiej będzie Ci przejść przez proces diagnozy i leczenia. Po rozpoznaniu choroby nowotworowej to lekarz staje się Twoim przewodnikiem. W tej relacji najważniejsze jest wzajemne zaufanie i szacunek. Obie strony muszą mieć poczucie, że podążają wspólną drogą. Kluczem do sukcesu jest dobra komunikacja z lekarzem i pielęgniarką. Warto pytać. Wiele z Was obawia się zadawać pytania, myśląc, że pytacie o sprawy nieistotne. Tymczasem lekarz i pielęgniarka mają świadomość, że medyczne słownictwo i omawiane z pacjentką kwestie dotyczące leczenie nie dla każdego są jasne.

Poniżej podpowiadamy, jakie pytania powinnaś zadać lekarzowi. Weź je ze sobą – zapytaj lekarza sama lub poproś o to bliską osobę, która będzie Ci towarzyszyć podczas wizyty. Odpowiedzi skrzętnie notuj, aby móc do nich wrócić. Jeśli czegoś nie zrozumiesz – poproś o wyjaśnienie.

Pamiętaj! Nie ma niemądrych pytań, a Ty masz prawo do rzetelnej wiedzy o swojej chorobie.

Lista pytań do lekarza

 • Jaki mam typ nowotworu?
 • Co oznacza stopień zaawansowania mojego nowotworu?
 • Jakie są wszystkie możliwości leczenia mojego nowotworu, w tym aktualnie refundowane na terenie Polski oraz dostępne na świecie?
 • W jakim ośrodku/placówce medycznej/oddziale szpitalnym będę leczona?
 • Czy mogę wybrać miejsce, w którym będę leczona?
 • Czy podczas leczenia będę odczuwała ból i jak bardzo może być on silny?
 • Czy podczas leczenia będę odczuwała inne dolegliwości?
 • Jakie emocje mogą towarzyszyć mi podczas leczenia?
 • W jaki sposób mogę łagodzić swoje dolegliwości?
 • Czy mogę korzystać z medycyny alternatywnej, czy nie zakłóci to mojego dotychczasowego leczenia?
 • Czy podczas leczenia będę mogła pracować? W jaki sposób i jak długo?
 • Czy podczas leczenia będę mogła być aktywna fizycznie: ćwiczyć, uprawiać sport?
 • Jeśli będę leczona w domu – czy muszę w jakiś specjalny sposób dostosować otoczenie?
 • Gdzie spotkam osoby w sytuacji podobnej do mojej, aby uzyskać od nich wsparcie?

 

Wydrukuj listę i dodaj własne pytania.

POBIERZ PDF

(1) – Raport: „Pacjentki z zaawansowanym rakiem piersi w Polsce: wiedza na temat choroby, komfort życia i sytuacja zawodowa”; raport powstał w ramach kampanii: „Zaawansowany rak piersi. Wiem więcej!”, Warszawa, październik 2020, https://zaawansowanyrakpiersi.pl/wp-content/uploads/2021/06/NOVARTIS_Raport_Zaawansowany_Rak_Piersi_PL2010095081.pdf, dostęp: 18.06.2021

(2) Poradnik „Zaawansowany rak piersi. Wiem więcej”, Konsultacja merytoryczna Poradnika:
dr hab. n. med. Barbara Radecka, prof. UO – onkolog kliniczny – Rozdziały 1-9, Adrianna Sobol – psychoonkolog, Fundacja OnkoCafe – Razem Lepiej – Rozdziały 10-16, Wydanie 2021,  https://zaawansowanyrakpiersi.pl/wp-content/uploads/2021/06/Poradnik-npdst.-Kampanii-Zaawansowany-Rak-Piersi.-Wiem-wiecej_PL2102220961.pdf, dostęp: 18.06.2021.

(3) Opracowane na postawie https://www.infor.pl/prawo/praca/rozwiazanie-umowy/2949627,Choroba-pracownika-a-zwolnienie-z-pracy.html [dostęp: 26.04.2021]
(4) Świadczenia w razie choroby, zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, https://www.zus.pl/documents/10182/167561/%C5%9Awiadczenia+w+razie+choroby.+Zasi%C5%82ek+chorobowy%2C+%C5%9Bwiadczenie+rehabilitacyjne%2C+zasi%C5%82ek+wyr%C3%B3wnawczy/eda06c3e-5b72-4d16-82b6-fc8cb1b3f155, [dostęp: 26.04.2021]
(5) Zus.pl, https://www.zus.pl/ezla, [dostęp: 26.04.2021]
(6) Zasiłek opiekuńczy, https://www.zus.pl/swiadczenia/zasilki/zasilek-opiekunczy/prawo-do-zasilku-i-okres-przyslugiwania [dostęp: 26.04.2021]
(7) Dodatek pielęgnacyjny, https://www.zus.pl/swiadczenia/dodatki-do-swiadczen-emerytalno-rentowych/dodatek-pielegnacyjny, [dostęp: 26.04.2021]
(8) Zasiłek celowy w 2021 roku – ile wynosi i jak go dostać?, https://www.infor.pl/prawo/pomoc-spoleczna/zasilki/5169467,Zasilek-celowy-w-2021-r-ile-wynosi-i-jak-dostac.html [dostęp: 26.04.2021]
(9) Nfz.gov.pl, https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/zalatw-sprawe-krok-po-kroku/jak-zrealizowac-zapotrzebowanie-na-srodki-pomocnicze-i-ortopedyczne/, [dostęp: 26.04.2021]
(10) Na podstawie:
dr n. med. Dominika Wnęk, dietetyk. „Żywienie w chorobie nowotworowej” https://www.mp.pl/pacjent/dieta/niedozywienie/107811,zywienie-w-chorobie-nowotworowej [dostęp: 26.04.2021], mgr Małgorzata Solecka, dietetyk „Jak powinien odżywiać się pacjent onkologiczny” https://www.zwrotnikraka.pl/zalecenia-zywieniowe-w-trakcie-choroby-nowotworowej/ [dostęp: 26.04.2021]

(11) Na podstawie:
mgr Małgorzata Solecka, dietetyk „Immunożywienie – dieta immunomodulująca” https://www.zwrotnikraka.pl/immunozywienie-dieta-immunomodulujaca/, [dostęp: 26.04.2021]

(12) Na podstawie: Elwira Gliwska „Żywienie medyczne w onkologii”, https://alivia.org.pl/wiedza-o-raku/zywienie-medyczne-w-onkologii/, [dostęp: 26.04.2021]

(13) Na podstawie: Aleksandra Żyłowska-Mazgaj, dietetyk, technolog żywności, edukator „Dieta w czasie i po chemioterapii – jadłospis i zasady” https://www.poradnikzdrowie.pl/diety-i-zywienie/diety/dieta-w-czasie-i-po-chemioterapii-jadlospis-i-zasady-aa-fAuq-D3RH-fBsw.html , [dostęp: 26.04.2021]
(14) Na podstawie: Jarosław Gośliński, „Aktywność fizyczna a choroba nowotworowa” – https://www.zwrotnikraka.pl/aktywnosc-fizyczna-a-choroba-nowotworowa/ [dostęp: 10.05.202 1]
(15) Na podstawie: Jarosław Gośliński, „Rehabilitacja onkologiczna – informacje” – https://www.zwrotnikraka.pl/rehabilitacja-onkologiczna-informacje/ [dostęp: 10.05.2021]
(16) Na podstawie. Sylwia Rogalska „SOS po mastektomii, czyli automasaż limfatyczny”
http://www.badajpiersi.pl/475-sos-po-mastektomii-czyli-automasaz-limfatyczny [dostęp: 26.04.2021]
(17) Na podstawie:. Hanna Adamczak „Jaka bielizna po mastektomii”
http://www.amazonki.org.pl/docs/razem_nr_4.pdf [dostęp: 26.04.2021]
(18) Na podstawie: Jarosław Gośliński „Włosy po chemioterapii”, https://www.zwrotnikraka.pl/wlosy-po-chemioterapii/, [dostęp: 10.05.2021]

Treści zawarte na stronie zostały skonsultowane przez ekspertów: lekarzy onkologów oraz psychologa .

Inicjatorem kampanii jest Novartis Poland sp. z o.o.
Działania wspierają
Powrót