Kampania
Zaawansowany Rak Piersi.
Wiem Więcej!

Rak piersi to najczęściej
diagnozowany nowotwór
złośliwy u kobiet.1

Dotyczy jednej na pięć Polek, u których zdiagnozowana jest choroba nowotworowa2. Szczególną grupę pacjentek stanowią kobiety dotknięte zaawansowaną postacią nowotworu, dla których diagnoza jest początkiem wielu osobistych, społecznych i ekonomicznych problemów, wpływających na ich dotychczasowe życie.

30-40%

Szacuje się, że u tylu kobiet, wśród których doszło do wznowy
lub rozsiewu nowotworu, rozpoznaje się jego zaawansowaną postać3.

5-10%

U tylu chorych nowotwór rozpoznawany
jest od razu w stopniu zaawansowanym3.

Zmiana w podejściu do leczenia
zaawansowanego raka piersi, jaka
zaszła na przestrzeni ostatnich lat,
daje nadzieję

– dziś już wiemy, że istnieje wiele typów tego nowotworu, a odpowiedni, dostosowany do indywidualnych potrzeb plan leczenia, może wydłużyć życie przy utrzymaniu komfortu życia pacjentki.

Indywidualnie dobrana terapia w leczeniu raka piersi

Rak piersi jest chorobą zróżnicowaną pod względem typów, a określenie „rak piersi” oznacza schorzenia o różnym przebiegu, rokowaniu i odpowiedzi na leczenie.

W diagnostyce nowotworu piersi kluczowe jest określenie stadium zaawansowania nowotworu oraz podtyp biologiczny. Lekarz określa go na podstawie oceny obecności receptorów hormonalnych (estrogenowych – ER i progesteronowych – PR) w komórkach raka oraz ekspresji receptora HER2 i markera Ki67. To bardzo ważna informacja, rak piersi jest bowiem niejednorodną chorobą i w różnych podtypach stosuje się różne leczenie3. Ścieżka terapeutyczna powinna uwzględniać wcześniejsze metody leczenia i konkretne objawy. Leczenie zaawansowanego raka piersi wymaga współpracy wielu specjalistów. Pacjentka powinna mieć dostęp do wszystkich potrzebnych informacji na temat choroby i możliwości leczenia.

Ważny jest stan psychiczny pacjentki – wiedza pozwala oswoić lęk

Diagnoza nowotworu przerzutowego często budzi lęk i obawę o przyszłość4.

Znacznie utrudnia próbę odnalezienia się pacjentki w nowej, trudnej sytuacji. Niektóre kobiety traktują diagnozę jako wyzwanie do przezwyciężenia i przyjmują postawę mającą na celu pokonanie choroby. Zdają sobie sprawę, że leczenie będzie długie i rak nie zniknie z ich życia, ale podchodzą do tej trudnej sytuacji z optymistycznym nastawieniem4. Lęk i strach zmniejszyć może wiedza na temat choroby i sposobów jej leczenia. Im więcej wiemy i rozumiemy, tym łatwiej przejść przez proces diagnozy i leczenia. Konkretne informacje sprawiają, że pacjentka może przygotować się psychicznie do kolejnych etapów ścieżki terapeutycznej i mieć poczucie współdecydowania o metodzie leczenia.

Kampania „Zaawansowany Rak Piersi. Wiem Więcej!”

W ramach kampanii edukacyjnej
„Zaawansowany Rak Piersi. Wiem Więcej!”,
we współpracy merytorycznej z lekarzami
i organizacjami pacjentów powstał serwis
edukacyjny zaawansowyrakpiersi.pl.

Kampania „Zaawansowany Rak Piersi. Wiem Więcej!”

Pacjentki i ich bliscy znajdą tu praktyczne informacje i terminy dotyczące zarówno samego raka piersi, dostępnych metod leczenia jak i różnych aspektów życia
z chorobą.

Na stronie dostępne są także m.in. wideokursy psychologiczne, wywiady
z ekspertami, lista kontaktów do organizacji wspierających czy mapa ośrodków, które mogą udostępnić refundowane w Polsce opcje terapeutyczne.
Inicjatorem kampanii jest firma Novartis Poland, a jej partnerami organizacje pacjenckie: Federacja Stowarzyszeń „Amazonki”, Polskie Amazonki Ruch Społeczny, Fundacja Onkocafe-Razem Lepiej, Fundacja Rak’n’Roll Wygraj Życie oraz Fundacja OmeaLife – Rak piersi nie ogranicza.

Poradnik dla pacjentek z zaawansowanym rakiem piersi

Zapraszamy do pobrania darmowego „Poradnika dla pacjentek z zaawansowanym rakiem piersi”.

To baza praktycznej wiedzy dla kobiet chorujących na zaawansowaną postać tego nowotworu. Znalazły się w nim podstawowe informacje o chorobie, takie jak opis podtypów biologicznych, ścieżek terapeutycznych, wyjaśnienie najważniejszych terminów, lista pytań, które warto zadać lekarzowi, a także wskazówki, na co pacjentka powinna zwracać uwagę podczas swojego leczenia. W poradniku objaśnione zostały też zagadnienia dotyczące dobrostanu psychicznego: jak radzić sobie z lękiem i depresją, jak rozmawiać z najbliższymi o chorobie i gdzie szukać wsparcia. To również kompendium praktycznych informacji związanych z codziennym życiem.

1. Krajowy Rejestr Nowotworów, http://onkologia.org.pl/rak-piersi-kobiet/, data dostępu: 08.06.2022
2. J. Jassem, M. Krzakowski (red.), Rak piersi. Wytyczne postępowania diagnostyczno – terapeutycznego, 2018, tom 4, nr. 4, s. 210
3. J. Jassem, M. Krzakowski (red.), Rak piersi. Praktyczny przewodnik dla lekarzy, Via Medica, Gdańsk 2019, s. 209.
4. Badanie zlecone przez Novartis Oncology na potrzeby kampanii „Zaawansowany Rak piersi. Wiem więcej!”, październik 2020 r.,
I https://zaawansowanyrakpiersi.pl/wp-content/uploads/2022/05/NOVARTIS_Raport_Zaawansowany_Rak_Piersi.pdf, data dostępu: 30.05.2022

Inicjatorem kampanii jest Novartis Poland sp. z o.o.
Działania wspierają
Powrót