20/11/23

Współpraca z terapeutą w leczeniu onkologicznym

Materiał skonsultowany przez Adriannę Sobol, psychoonkolog


W jaki sposób postępowanie terapeutyczne może być pomocne w leczeniu onkologicznym raka piersi? Dlaczego współpraca z terapeutą wiąże się z licznymi korzyściami dla pacjentek?


Psychoterapia w onkologii wciąż bywa niedoceniana

U chorych na raka piersi żadnych wątpliwości nie budzi podjęcie odpowiedniego leczenia czy konieczność rehabilitacji po amputacji piersi, często będącej następstwem usunięcia węzłów chłonnych dołu pachowego. Niektóre standardy opracowań postępowania zmieniają się z biegiem lat, wciąż jednak eksperci są zgodni co do tego, że bardzo ważnym elementem jest dobrostan psychiczny pacjentki. Stąd w ostatnich latach coraz częściej wskazuje się na kompleksowe podejście do procesu leczenia, które uwzględnia psychoterapię.

Diagnoza choroby jest niezaprzeczalnie ogromnym obciążeniem dla każdej kobiety, dlatego już w momencie podejrzenia choroby warto skonsultować się z psychologiem, psychoterapeutą lub psychiatrą.

Psychoonkolog jest specjalistą współpracującym zarówno z osobami zmagającymi się z chorobą nowotworową, jak i ich bliskimi. Często stanowi on także formę „łącznika” między lekarzem i pacjentką i pomaga również w zrozumieniu różnych informacji związanych z chorobą i leczeniem.

Od momentu diagnozy chora często przechodzi swoisty kryzys emocjonalny, co wiąże się nie tylko z diagnozą samą w sobie, lecz również tym, że zwykle jest nagła, co potęguje szok, a do tego nierzadko wiąże się ze stratą, np. utratą pracy, pogorszeniem warunków życiowych czy przerwaniem niektórych relacji czy więzów społecznych1.

Kobieta przeżywająca kryzys wywołany chorobą potrzebuje odpowiedniej interwencji i wsparcia. Celem takich działań jest przywrócenie zdolności do samodzielnego i efektywnego radzenia sobie z problemami. W tym miejscu warto wskazać, że interwencja kryzysowa zwykle ma charakter prewencyjny – oznacza to, że jej zadaniem jest zapobieganie rozwojowi pojawiających się problemów i zaburzeń. Dzięki współpracy z terapeutą chora może lepiej rozumieć swoje emocje i radzić sobie z nimi, co prowadzi do poprawy funkcjonowania psychospołecznego, wzmocnienia mechanizmów obronnych osobowości i zwiększenia wewnętrznych zasobów potrzebnych do przebrnięcia przez kryzysowy okres2.


Psychoterapia w leczeniu onkologicznym

Zasadniczo pomoc psychologiczną dzieli się na następujące rodzaje oddziaływań3:
● charakterze wspierającym (np. grupy samopomocowe, takie jak Amazonki),
● charakterze psychoterapeutycznym (np. terapia poznawczo-behawioralna),
● charakterze edukacyjnym,
● wpływanie na fizjologię pacjentki poprzez obniżenie poziomu pobudzenia (np. techniki relaksacyjne).

Głównymi celami interwencji terapeutycznych są – zapewnienie wsparcia oraz informacji, pomoc w ekspresji emocji i poprawa komunikacji oraz radzenie sobie z chorobą, a także zmniejszenie objawów choroby i jej leczenia, a także poprawa jakości życia, co określane jest jako cel podstawowy4.


Współpraca z terapeutą to korzyści, których potrzebujesz!

Pomoc psychologiczna powinna dotyczyć wyłącznie tych kobiet, które się z nią zgadzają i jej potrzebują – dlatego tak ważne jest uświadomienie sobie tego, że możesz potrzebować bardzo zróżnicowanych form pomocy. Zgodnie z licznymi badaniami precyzyjna pomoc terapeuty może być szczególnie korzystna w obliczu podniesienia jakości życia chorych onkologicznie. Niektórzy wskazują również na możliwość progresji choroby, choć wciąż brakuje empirycznych i wiarygodnych badań w 100% potwierdzających tę tezę. Mimo to nie ulega wątpliwości, że współpraca z terapeutą podczas leczenia onkologicznego i rehabilitacji onkologicznej wiąże się z szeregiem korzyści dla każdej pacjentki5.

Gdzie znaleźć pomoc psychoonkologa? Możesz skorzystać ze wsparcia udzielonego przez specjalistów:
● w Centrum Onkologii
● w fundacjach onkologicznych
● w gabinetach prywatnych


Źródła:

    • 1, 2: N. Ulaniecka, Doświadczanie choroby nowotworowej – aspekty psychospołeczne, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2021, s. 129-132
    • 3, 4, 5: P. Izdebki, J. Tujakowski, Psychologiczne metody pomocy chorym na raka piersi [w:] „Nowotwory. Journal of Oncology”, v. 56, n. 6, 2006, s. 685-692.

PL2310276326

Powrót