02/08/21

Zaawansowany rak piersi: wiedza na wyciągnięcie ręki

Diagnoza nowotworu przerzutowego często budzi lęk i obawę o przyszłość1. Znacznie utrudnia próbę odnalezienia się pacjentki w nowej, trudnej sytuacji. Dostęp do wiedzy na temat raka piersi, którego zaawansowana postać również poddaje się leczeniu i coraz częściej przybiera postać choroby przewlekłej, może okazać się przydatny w oswojeniu choroby. Z myślą o pacjentkach i ich bliskich z inicjatywy firmy Novartis powstał serwis: „Zaawansowany Rak Piersi. Wiem więcej!”.

Zaawansowany rak piersi może mieć postać miejscowo zaawansowanego raka piersi (III stadium rozwoju) oraz uogólnionego raka piersi, czyli rozsianego, w którym doszło do przerzutów do innych organów lub kości (IV stadium rozwoju)2.

Rak piersi jest chorobą zróżnicowaną pod względem typów, a określenie „rak piersi” oznaczać może schorzenia o różnym przebiegu, rokowaniu i odpowiedzi na leczenie. W diagnostyce nowotworu piersi istotne jest określenie stadium zaawansowania nowotworu oraz analiza stanu receptorów hormonalnych oraz ekspresji receptora HER2. Ocena receptorów hormonalnych oraz ekspresji receptora HER2 dokonana z biopsji gruboigłowej umożliwia określenie podtypu biologicznego nowotworu, a to z kolei determinuje taki dobór właściwego leczenia.2

Miejsce dla pacjentek i ich bliskich, by wiedzieć więcej

W ramach kampanii edukacyjnej „Zaawansowany Rak Piersi. Wiem Więcej!”, we współpracy merytorycznej z lekarzami i organizacjami pacjentów, uruchomiono serwis edukacyjny, który zawiera wiedzę na temat tego nowotworu i jego leczenia. Pacjentki znajdą tu praktyczne informacje i terminy dotyczące zarówno samego raka piersi, jak i różnych aspektów życia z chorobą. Na stronie dostępne są także m.in. wideokursy psychologiczne, a także lista kontaktów do organizacji wspierających.

Poradnik dla pacjentek z zaawansowanym rakiem piersi i ich rodzin

Na portalu dostępny jest darmowy, gotowy do pobrania „Poradnik dla pacjentek z zaawansowanym rakiem piersi”. To baza praktycznej wiedzy dla kobiet chorujących na zaawansowaną postać nowotworu. Znalazły się w nim podstawowe informacje o chorobie, takie jak opis podtypów biologicznych, ścieżek terapeutycznych, wyjaśnienie najważniejszych terminów, lista pytań do lekarza, a także wskazówki, na co pacjentka powinna zwracać uwagę podczas swojego leczenia. W poradniku objaśnione zostały też zagadnienia dotyczące dobrostanu psychicznego: jak radzić sobie z lękiem i depresją, jak rozmawiać z najbliższymi o chorobie i gdzie szukać wsparcia. To również kompendium praktycznych informacji związanych z codziennym życiem.

Poradnik został zaprojektowany tak, aby towarzyszyć pacjentce na każdym etapie choroby. Jest notatnikiem i poręczną pigułką wiedzy, do której w każdej chwili można zajrzeć. Zawiera kontakty do organizacji pacjentów oraz certyfikowanych placówek, które mogą udostępnić refundowane w Polsce opcje terapeutyczne.

Poradnik można pobrać na stronie kampanii:

Oswoić strach i lęk wiedzą

Kobiety, opisując to, czym jest dla nich przerzutowy rak piersi, skupiają się na kilku elementach. Zwracają uwagę na rozwój choroby i jej rozprzestrzenianie się. Podkreślają również emocje jej towarzyszące: niepewność, lęk i strach. Niekiedy kobiety nastrajają się po diagnozie bojowo. Są gotowe na podjęcie leczenia, są optymistkami, świadomymi choroby, z którą się mierzą, wiedzą, że leczenie będzie długie i nie zniknie z ich życia1. Niewątpliwie rak piersi jest chorobą, która zaburza w istotny sposób całe życie chorej i jej rodziny we wszystkich jego aspektach. Z chorobą zmaga się nie tylko pacjentka, ale również jej otoczenie, w tym bliscy, choroba tworzy w systemie rodzinnym zmianę, zakłóca dotychczasowy ład i wpływa na relacje.

– Obserwuję zmieniające się na przestrzeni lat postrzeganie problemu raka piersi nie tyko w medycynie, ale także w przestrzeni publicznej. O wczesnym raku piersi mówimy i piszemy od dziesięcioleci. Popularyzujemy badania profilaktyczne, co nie tylko zwiększa wczesną wykrywalność raka piersi, ale także podnosi poziom ogólnej świadomości zdrowotnej i wiedzy o chorobach nowotworowych w społeczeństw. Temat zaawansowanego raka piersi pozostawał przez lata tematem tabu. Do końca XX wieku był niemal nieobecny w mediach. Trudno się temu dziwić. Przez lata badań nad rakiem piersi nie odnotowano takiego postępu w zakresie leczenia chorych na zaawansowanego raka piersi, jakiego byśmy oczekiwali – zarówno my, lekarze, jak i chorzy oraz ich bliscy. Rak piersi z przerzutami pozostaje chorobą nieuleczalną. Postęp w zakresie leczenia pozwala nam jednak powiedzieć dziś, że zaawansowany rak piersi jest chorobą poddającą się leczeniu. Poza oczywistą potrzebą postępu w leczeniu zaawanasowanego raka piersi istnieje konieczność edukacji chorych i ich bliskich w zakresie choroby i sposobów radzenia sobie z nią, a także edukacja całego społeczeństwa, które w różny sposób może wspierać chorych w ich życiu z zaawansowanym rakiem piersi – mówi dr hab. n. med. Barbara Radecka, prof. UO, Opolskie Centrum Onkologii.3

Nowotwór piersi to aktualnie najczęściej występujący nowotwór złośliwy na świecie, w ubiegłym roku zachorowało na niego aż 2,3 mln osób4. Szacuje się, że u ok. 12% chorych może dojść do rozsiewu5. W Polsce stanowi on ok. 22% wszystkich zachorowań na nowotwory u kobiet6. Szacuje się, że w Polsce na raka piersi choruje rocznie ok. 25 tys. kobiet7.

O kampanii

Kampania edukacyjna „Zaawansowany Rak Piersi. Wiem Więcej!” jest skierowana zarówno do kobiet, u których rozpoznano zaawansowanego raka piersi, jak i ich najbliższych: rodziny, przyjaciół, znajomych. Inicjatorem i organizatorem kampanii jest Novartis we współpracy z partnerami społecznymi: Federacją Stowarzyszeń „Amazonki”, Polskimi Amazonkami Ruch Społeczny, Fundacją Onkocafe-Razem Lepiej, Fundacją Rak’n’Roll Wygraj Życie i Fundacją OmeaLife Rak piersi nie ogranicza.

Piśmiennictwo:

  1. Raport: „Pacjentki z zaawansowanym rakiem piersi w Polsce: wiedza na temat choroby, komfort życia i sytuacja zawodowa”; raport powstał w ramach kampanii: „Zaawansowany rak piersi. Wiem więcej!”, Warszawa, październik 2020, http://zrp.myf2f.pl/wp-content/uploads/2021/06/NOVARTIS_Raport_Zaawansowany_Rak_Piersi_PL2010095081.pdf, dostęp: 18.06.2021.
  2. Bogumiła Czartoryska-Arłukowicz (red.), Rak Piersi. Poradnik dla pacjentek, https://bcu.onkologia.bialystok.pl/images/sampledata/PDF/Poradnik_pacjenta.pdf, data dostępu: 17.06.2021.
  3. Raport: „Pacjentki z zaawansowanym rakiem piersi w Polsce: wiedza na temat choroby, komfort życia i sytuacja zawodowa”; raport powstał w ramach kampanii: „Zaawansowany rak piersi. Wiem więcej!”, Warszawa, październik 2020, http://zrp.myf2f.pl/wp-content/uploads/2021/06/NOVARTIS_Raport_Zaawansowany_Rak_Piersi_PL2010095081.pdf, dostęp: 18.06.2021.
  4. International Agency for Research on Cancer, World Cancer Day: Breast cancer overtakes lung cancer in terms of number of new cancer cases worldwide. Iarc showcases key research projects to adress breast cancer, https://www.iarc.who.int/news-events/world-cancer-day-2021/, data publikacji: 04.02.2021.
  5. O. Peart, Metastatic Breast Cancer, „Radiologic Technology” May/June 2017, nr 88, http://www.radiologictechnology.org/content/88/5/519M.short, dostęp: 23.06.2021.
  6. Krajowy Rejestr Nowotworów, dane na podstawie raportu wygenerowanego na stronie http://onkologia.org.pl/raporty/, data dostępu; 17.06.2021.
  7. Dane opracowane przez European Cancer Information System (ECIS) na zlecenie Komisji Europejskiej, pełny raport dostępny na stronie: https://ecis.jrc.ec.europa.eu/explorer.php, data dostępu: 15.06.2021r.

PL2107285353

(1) – Raport: „Pacjentki z zaawansowanym rakiem piersi w Polsce: wiedza na temat choroby, komfort życia i sytuacja zawodowa”; raport powstał w ramach kampanii: „Zaawansowany rak piersi. Wiem więcej!”, Warszawa, październik 2020, https://zaawansowanyrakpiersi.pl/wp-content/uploads/2021/06/NOVARTIS_Raport_Zaawansowany_Rak_Piersi_PL2010095081.pdf, dostęp: 18.06.2021

(2) Poradnik „Zaawansowany rak piersi. Wiem więcej”, Konsultacja merytoryczna Poradnika:
dr hab. n. med. Barbara Radecka, prof. UO – onkolog kliniczny – Rozdziały 1-9, Adrianna Sobol – psychoonkolog, Fundacja OnkoCafe – Razem Lepiej – Rozdziały 10-16, Wydanie 2021,  https://zaawansowanyrakpiersi.pl/wp-content/uploads/2021/06/Poradnik-npdst.-Kampanii-Zaawansowany-Rak-Piersi.-Wiem-wiecej_PL2102220961.pdf, dostęp: 18.06.2021.

(3) Opracowane na postawie https://www.infor.pl/prawo/praca/rozwiazanie-umowy/2949627,Choroba-pracownika-a-zwolnienie-z-pracy.html [dostęp: 26.04.2021]
(4) Świadczenia w razie choroby, zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, https://www.zus.pl/documents/10182/167561/%C5%9Awiadczenia+w+razie+choroby.+Zasi%C5%82ek+chorobowy%2C+%C5%9Bwiadczenie+rehabilitacyjne%2C+zasi%C5%82ek+wyr%C3%B3wnawczy/eda06c3e-5b72-4d16-82b6-fc8cb1b3f155, [dostęp: 26.04.2021]
(5) Zus.pl, https://www.zus.pl/ezla, [dostęp: 26.04.2021]
(6) Zasiłek opiekuńczy, https://www.zus.pl/swiadczenia/zasilki/zasilek-opiekunczy/prawo-do-zasilku-i-okres-przyslugiwania [dostęp: 26.04.2021]
(7) Dodatek pielęgnacyjny, https://www.zus.pl/swiadczenia/dodatki-do-swiadczen-emerytalno-rentowych/dodatek-pielegnacyjny, [dostęp: 26.04.2021]
(8) Zasiłek celowy w 2021 roku – ile wynosi i jak go dostać?, https://www.infor.pl/prawo/pomoc-spoleczna/zasilki/5169467,Zasilek-celowy-w-2021-r-ile-wynosi-i-jak-dostac.html [dostęp: 26.04.2021]
(9) Nfz.gov.pl, https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/zalatw-sprawe-krok-po-kroku/jak-zrealizowac-zapotrzebowanie-na-srodki-pomocnicze-i-ortopedyczne/, [dostęp: 26.04.2021]
(10) Na podstawie:
dr n. med. Dominika Wnęk, dietetyk. „Żywienie w chorobie nowotworowej” https://www.mp.pl/pacjent/dieta/niedozywienie/107811,zywienie-w-chorobie-nowotworowej [dostęp: 26.04.2021], mgr Małgorzata Solecka, dietetyk „Jak powinien odżywiać się pacjent onkologiczny” https://www.zwrotnikraka.pl/zalecenia-zywieniowe-w-trakcie-choroby-nowotworowej/ [dostęp: 26.04.2021]

(11) Na podstawie:
mgr Małgorzata Solecka, dietetyk „Immunożywienie – dieta immunomodulująca” https://www.zwrotnikraka.pl/immunozywienie-dieta-immunomodulujaca/, [dostęp: 26.04.2021]

(12) Na podstawie: Elwira Gliwska „Żywienie medyczne w onkologii”, https://alivia.org.pl/wiedza-o-raku/zywienie-medyczne-w-onkologii/, [dostęp: 26.04.2021]

(13) Na podstawie: Aleksandra Żyłowska-Mazgaj, dietetyk, technolog żywności, edukator „Dieta w czasie i po chemioterapii – jadłospis i zasady” https://www.poradnikzdrowie.pl/diety-i-zywienie/diety/dieta-w-czasie-i-po-chemioterapii-jadlospis-i-zasady-aa-fAuq-D3RH-fBsw.html , [dostęp: 26.04.2021]
(14) Na podstawie: Jarosław Gośliński, „Aktywność fizyczna a choroba nowotworowa” – https://www.zwrotnikraka.pl/aktywnosc-fizyczna-a-choroba-nowotworowa/ [dostęp: 10.05.202 1]
(15) Na podstawie: Jarosław Gośliński, „Rehabilitacja onkologiczna – informacje” – https://www.zwrotnikraka.pl/rehabilitacja-onkologiczna-informacje/ [dostęp: 10.05.2021]
(16) Na podstawie. Sylwia Rogalska „SOS po mastektomii, czyli automasaż limfatyczny”
http://www.badajpiersi.pl/475-sos-po-mastektomii-czyli-automasaz-limfatyczny [dostęp: 26.04.2021]
(17) Na podstawie:. Hanna Adamczak „Jaka bielizna po mastektomii”
http://www.amazonki.org.pl/docs/razem_nr_4.pdf [dostęp: 26.04.2021]
(18) Na podstawie: Jarosław Gośliński „Włosy po chemioterapii”, https://www.zwrotnikraka.pl/wlosy-po-chemioterapii/, [dostęp: 10.05.2021]

Treści zawarte na stronie zostały skonsultowane przez ekspertów: lekarzy onkologów oraz psychologa .

Inicjatorem kampanii jest Novartis Poland sp. z o.o.
Działania wspierają
Powrót