Drogi leczenia

Kompleksową opiekę nad chorymi na raka piersi świadczą w Polsce wyspecjalizowane ośrodki, tzw. Breast Cancer Units (BCU), działające zazwyczaj w obrębie referencyjnych ośrodków onkologicznych. Każdy BCU skupia doświadczonych specjalistów z zakresu: chirurgii onkologicznej, onkologii klinicznej, radioterapii, radiologii, patomorfologii oraz psychoonkologii. Wielodyscyplinarny zespół, w ramach regularnych zebrań, tzw. „konsyliów”, ustala indywidualny plan leczenia dla każdej pacjentki. Leczenie systemowe jest stosowane w różnych sytuacjach klinicznych pojedynczo lub w skojarzeniu.

Hormonoterapia
(postępowanie z wyboru, najczęściej w połączeniu z leczeniem celowanym, u większości chorych z hormonozależnym rakiem piersi)
Terapie celowane
(np. inhibitory CDK4/6, leczenie anty-HER2, inhibitory m-TOR, inhibitory PARP)
Chemioterapia
(podstawowe leczenie u chorych na raka hormononiezależnego; w raku hormonozależnym jest stosowana jedynie w przypadku szybkiej progresji nowotworu i/lub masywnego zajęcia narządów miąższowych)
Immunoterapia
(leki wzbudzające przeciwnowotworową aktywność układu odpornościowego pacjenta)

W przypadku wczesnego raka piersi czas trwania leczenia i jego etapy można określić już na początku. W chorobie zaawansowanej leczenie jest przewlekłe, modyfikowane zależnie od sytuacji klinicznej – odpowiedzi choroby na leczenie i tolerancji tego leczenia. Bardzo ważne jest zachowanie dobrej jakości życia podczas tego leczenia. Leczenie zaawansowanego raka piersi będzie wpisane na stałe w Twoje życie. Dzięki rozwojowi nauki lekarze mogą zaproponować Ci coraz więcej leków. Porozmawiaj o możliwych opcjach w Twoim przypadku.

 

Zdjęcie przepisywanie recepty butelka leku
Leki
Czy istnieją leki, które nie są jeszcze zarejestrowane w Europie lub dostępne w Polsce?2

W ostatnim czasie w leczeniu raka piersi w Polsce miało miejsce wiele pozytywnych zmian. Jesteśmy coraz bliżej europejskich standardów leczenia raka piersi. Pojawiają się nowe możliwości leczenia, badania kliniczne nad nowymi lekami są bowiem prowadzone nieustannie. Warto zapytać lekarza o możliwość leczenia w ramach badania klinicznego. Jeśli jesteś pod opieką ośrodka, który takie badania prowadzi, lekarz może zaproponować Ci leczenie w ramach badania klinicznego. Warto pamiętać, że nowe leki po zarejestrowaniu, czyli dopuszczeniu do stosowania w codziennej praktyce, nie od razu są objęte refundacją. Proces refundacyjny bywa czasami długotrwały.

Czym jest badanie kliniczne?

Badania kliniczne mają na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa nowych leków. W bezpośredni sposób przyczyniają się do postępu w medycynie i poprawy wyników leczenia chorych. Są prowadzone z udziałem pacjentów, według ściśle określonych zasad, zapewniających uczestnikom poszanowanie ich praw oraz maksymalne bezpieczeństwo. Dzięki badaniom klinicznym pacjenci mogą otrzymywać nowatorskie terapie przeciwnowotworowe, zanim zostaną one zarejestrowane. Badania kliniczne mogą również służyć ocenie nowych metod rozpoznawania chorób, a także zapobiegania im.

Przydatne informacje na temat badań klinicznych realizowanych w Polsce oraz cały słownik pojęć używanych w badaniach klinicznych znajdziesz na stronie:

www.badaniaklicznewpolsce.pl.

Badania kliniczne realizowane na świecie znaleźć można w rejestrze

clinicaltrials.gov

(1) – Raport: „Pacjentki z zaawansowanym rakiem piersi w Polsce: wiedza na temat choroby, komfort życia i sytuacja zawodowa”; raport powstał w ramach kampanii: „Zaawansowany rak piersi. Wiem więcej!”, Warszawa, październik 2020, https://zaawansowanyrakpiersi.pl/wp-content/uploads/2021/06/NOVARTIS_Raport_Zaawansowany_Rak_Piersi_PL2010095081.pdf, dostęp: 18.06.2021

(2) Poradnik „Zaawansowany rak piersi. Wiem więcej”, Konsultacja merytoryczna Poradnika:
dr hab. n. med. Barbara Radecka, prof. UO – onkolog kliniczny – Rozdziały 1-9, Adrianna Sobol – psychoonkolog, Fundacja OnkoCafe – Razem Lepiej – Rozdziały 10-16, Wydanie 2021,  https://zaawansowanyrakpiersi.pl/wp-content/uploads/2021/06/Poradnik-npdst.-Kampanii-Zaawansowany-Rak-Piersi.-Wiem-wiecej_PL2102220961.pdf, dostęp: 18.06.2021.

(3) Opracowane na postawie https://www.infor.pl/prawo/praca/rozwiazanie-umowy/2949627,Choroba-pracownika-a-zwolnienie-z-pracy.html [dostęp: 26.04.2021]
(4) Świadczenia w razie choroby, zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, https://www.zus.pl/documents/10182/167561/%C5%9Awiadczenia+w+razie+choroby.+Zasi%C5%82ek+chorobowy%2C+%C5%9Bwiadczenie+rehabilitacyjne%2C+zasi%C5%82ek+wyr%C3%B3wnawczy/eda06c3e-5b72-4d16-82b6-fc8cb1b3f155, [dostęp: 26.04.2021]
(5) Zus.pl, https://www.zus.pl/ezla, [dostęp: 26.04.2021]
(6) Zasiłek opiekuńczy, https://www.zus.pl/swiadczenia/zasilki/zasilek-opiekunczy/prawo-do-zasilku-i-okres-przyslugiwania [dostęp: 26.04.2021]
(7) Dodatek pielęgnacyjny, https://www.zus.pl/swiadczenia/dodatki-do-swiadczen-emerytalno-rentowych/dodatek-pielegnacyjny, [dostęp: 26.04.2021]
(8) Zasiłek celowy w 2021 roku – ile wynosi i jak go dostać?, https://www.infor.pl/prawo/pomoc-spoleczna/zasilki/5169467,Zasilek-celowy-w-2021-r-ile-wynosi-i-jak-dostac.html [dostęp: 26.04.2021]
(9) Nfz.gov.pl, https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/zalatw-sprawe-krok-po-kroku/jak-zrealizowac-zapotrzebowanie-na-srodki-pomocnicze-i-ortopedyczne/, [dostęp: 26.04.2021]
(10) Na podstawie:
dr n. med. Dominika Wnęk, dietetyk. „Żywienie w chorobie nowotworowej” https://www.mp.pl/pacjent/dieta/niedozywienie/107811,zywienie-w-chorobie-nowotworowej [dostęp: 26.04.2021], mgr Małgorzata Solecka, dietetyk „Jak powinien odżywiać się pacjent onkologiczny” https://www.zwrotnikraka.pl/zalecenia-zywieniowe-w-trakcie-choroby-nowotworowej/ [dostęp: 26.04.2021]

(11) Na podstawie:
mgr Małgorzata Solecka, dietetyk „Immunożywienie – dieta immunomodulująca” https://www.zwrotnikraka.pl/immunozywienie-dieta-immunomodulujaca/, [dostęp: 26.04.2021]

(12) Na podstawie: Elwira Gliwska „Żywienie medyczne w onkologii”, https://alivia.org.pl/wiedza-o-raku/zywienie-medyczne-w-onkologii/, [dostęp: 26.04.2021]

(13) Na podstawie: Aleksandra Żyłowska-Mazgaj, dietetyk, technolog żywności, edukator „Dieta w czasie i po chemioterapii – jadłospis i zasady” https://www.poradnikzdrowie.pl/diety-i-zywienie/diety/dieta-w-czasie-i-po-chemioterapii-jadlospis-i-zasady-aa-fAuq-D3RH-fBsw.html , [dostęp: 26.04.2021]
(14) Na podstawie: Jarosław Gośliński, „Aktywność fizyczna a choroba nowotworowa” – https://www.zwrotnikraka.pl/aktywnosc-fizyczna-a-choroba-nowotworowa/ [dostęp: 10.05.202 1]
(15) Na podstawie: Jarosław Gośliński, „Rehabilitacja onkologiczna – informacje” – https://www.zwrotnikraka.pl/rehabilitacja-onkologiczna-informacje/ [dostęp: 10.05.2021]
(16) Na podstawie. Sylwia Rogalska „SOS po mastektomii, czyli automasaż limfatyczny”
http://www.badajpiersi.pl/475-sos-po-mastektomii-czyli-automasaz-limfatyczny [dostęp: 26.04.2021]
(17) Na podstawie:. Hanna Adamczak „Jaka bielizna po mastektomii”
http://www.amazonki.org.pl/docs/razem_nr_4.pdf [dostęp: 26.04.2021]
(18) Na podstawie: Jarosław Gośliński „Włosy po chemioterapii”, https://www.zwrotnikraka.pl/wlosy-po-chemioterapii/, [dostęp: 10.05.2021]

Treści zawarte na stronie zostały skonsultowane przez ekspertów: lekarzy onkologów oraz psychologa .

Inicjatorem kampanii jest Novartis Poland sp. z o.o.
Działania wspierają
Powrót