Kto może Cię wspierać w procesie leczenia?

Kto może Cię wspierać w procesie leczenia?

Przerzutowy rak piersi to choroba, która dotyka nie tylko Twoje ciało. Diagnoza zmienia całe
Twoje życie, a związane z nią i z leczeniem zaawansowanego raka piersi obciążenia
emocjonalne bywają tak ogromne, że mogą prowadzić do depresji. Jednak nie musisz być
w tym sama. Masz do dyspozycji specjalistów, których zadaniem jest wspierać Cię.
Podpowiadamy, co może pomóc Ci we współpracy z lekarzem onkologiem, pielęgniarką,
psychologiem lub psychiatrą, aby wspólnie zapobiegać depresji, a w razie jej wystąpienia
odpowiednio szybko ja rozpoznać i wypracować najlepszą strategię postępowania.

Lekarz specjalista, który zapewnia opiekę medyczną osobom chorym na nowotwory. Jeśli to konieczne, w oparciu o rozpoznanie i wyniki bieżących badań, onkolog może również konsultować Twoją chorobę z lekarzami innych specjalności, np. z kardiologiem, neurochirurgiem czy pulmonologiem, zależnie od sytuacji klinicznej. W rozmowie z lekarzem warto korzystać z dodatkowych narzędzi, np. notatnika, w którym możesz zapisać pytania, które chcesz zadać, a także najważniejsze kwestie dotyczące planu leczenia. Niezwykle istotna jest też umiejętność sygnalizowania własnych potrzeb, w tym także tych emocjonalnych. Przed lekarzem nikt nie musi udawać siłaczki. Jeśli emocje stają się zbyt przytłaczające, należy o tym powiedzieć. To informacja tak samo ważna jak gorączka czy ból. Być może empatyczna rozmowa z lekarzem nie wystarczy – w takiej sytuacji lekarz może zaproponować Ci skorzystanie z pomocy psychoonkologa i/lub lekarza psychiatry. Warto być na taki rodzaj wsparcia otwartym. Tylko poprzez zadbanie o komunikację z lekarzem osiągniemy zamierzoną relację partnerską opartą na wzajemnym zaufaniu i szacunku.

Wykwalifikowany pracownik medyczny, który realizuje specjalistyczne świadczenia lecznicze, ale także pomaga radzić sobie z leczeniem, objawami choroby i działaniami niepożądanymi terapii. Często również ułatwia komunikację z zespołem lekarzy: onkologiem i lekarzami innych specjalności.

47% pacjentek chorych na zaawansowanego raka piersi wskazuje właśnie personel pielęgniarski jako osoby, które udzieliły im największego wsparcia emocjonalnego.

Pracownik ochrony zdrowia, który może pomóc Ci poradzić sobie z wyzwaniami natury emocjonalnej i psychologicznej, związanymi z rakiem piersi z przerzutami. W Polsce istnieje już specjalizacja psychoonkologa, czyli psychologa, który jest dedykowany do opieki nad pacjentami onkologicznymi. Wielu psychoonkologów współpracuje z ośrodkami onkologicznymi. W sytuacjach krytycznych, o największym nagromadzeniu negatywnych emocji, psychoonkolog okazuje się często najsilniejszym źródłem wsparcia. Można przy nim na głos powiedzieć rzeczy, które często trudno jest przekazać najbliższym. Psychoonkolog ma też za sobą nieskończoną liczbę rozmów z pacjentkami, które były w podobnej sytuacji, dlatego możesz być pewna, że nikt w Twoim otoczeniu nie wie tak dobrze jak on, jak uporać się ze strachem i lękiem.

Lekarz specjalista, który pomoże Ci, gdy doświadczysz poważnych problemów psychicznych wymagających także leczenia farmakologicznego. Psychiatra bowiem, w odróżnieniu od psychologa, może zalecać odpowiednie leki modelujące nastrój i wystawiać na nie recepty.

Specjalista ds. żywienia, który pomoże opracować najbardziej dopasowaną do Ciebie dietę. Sposób odżywiania jest istotny w osiąganiu odpowiednich efektów leczniczych, np. zachowaniu energii niezbędnej do wykonywania codziennych czynności lub ćwiczeń, albo zapobieganiu wahaniom wagi.

Lokalne organizacje pacjentów oferują wiele możliwości wsparcia w trakcie leczenia raka piersi z przerzutami, np. nawiązanie kontaktu z innymi chorymi, warsztaty i spotkania edukacyjne, organizowanie transportu na wizyty lekarskie itp. Organizacje religijne oferują także różne formy wsparcia poprzez m.in. udzielanie porad duchowych oraz tworzenie wspólnoty.

Treści zawarte na stronie zostały skonsultowane przez ekspertów: lekarzy onkologów oraz psychologa.

(1) – Raport: „Pacjentki z zaawansowanym rakiem piersi w Polsce: wiedza na temat choroby, komfort życia i sytuacja zawodowa”; raport powstał w ramach kampanii: „Zaawansowany rak piersi. Wiem więcej!”, Warszawa, październik 2020, https://zaawansowanyrakpiersi.pl/wp-content/uploads/2021/06/NOVARTIS_Raport_Zaawansowany_Rak_Piersi_PL2010095081.pdf, dostęp: 18.06.2021

(2) Poradnik „Zaawansowany rak piersi. Wiem więcej”, Konsultacja merytoryczna Poradnika:
dr hab. n. med. Barbara Radecka, prof. UO – onkolog kliniczny – Rozdziały 1-9, Adrianna Sobol – psychoonkolog, Fundacja OnkoCafe – Razem Lepiej – Rozdziały 10-16, Wydanie 2021,  https://zaawansowanyrakpiersi.pl/wp-content/uploads/2021/06/Poradnik-npdst.-Kampanii-Zaawansowany-Rak-Piersi.-Wiem-wiecej_PL2102220961.pdf, dostęp: 18.06.2021.

(3) Opracowane na postawie https://www.infor.pl/prawo/praca/rozwiazanie-umowy/2949627,Choroba-pracownika-a-zwolnienie-z-pracy.html [dostęp: 26.04.2021]
(4) Świadczenia w razie choroby, zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, https://www.zus.pl/documents/10182/167561/%C5%9Awiadczenia+w+razie+choroby.+Zasi%C5%82ek+chorobowy%2C+%C5%9Bwiadczenie+rehabilitacyjne%2C+zasi%C5%82ek+wyr%C3%B3wnawczy/eda06c3e-5b72-4d16-82b6-fc8cb1b3f155, [dostęp: 26.04.2021]
(5) Zus.pl, https://www.zus.pl/ezla, [dostęp: 26.04.2021]
(6) Zasiłek opiekuńczy, https://www.zus.pl/swiadczenia/zasilki/zasilek-opiekunczy/prawo-do-zasilku-i-okres-przyslugiwania [dostęp: 26.04.2021]
(7) Dodatek pielęgnacyjny, https://www.zus.pl/swiadczenia/dodatki-do-swiadczen-emerytalno-rentowych/dodatek-pielegnacyjny, [dostęp: 26.04.2021]
(8) Zasiłek celowy w 2021 roku – ile wynosi i jak go dostać?, https://www.infor.pl/prawo/pomoc-spoleczna/zasilki/5169467,Zasilek-celowy-w-2021-r-ile-wynosi-i-jak-dostac.html [dostęp: 26.04.2021]
(9) Nfz.gov.pl, https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/zalatw-sprawe-krok-po-kroku/jak-zrealizowac-zapotrzebowanie-na-srodki-pomocnicze-i-ortopedyczne/, [dostęp: 26.04.2021]
(10) Na podstawie:
dr n. med. Dominika Wnęk, dietetyk. „Żywienie w chorobie nowotworowej” https://www.mp.pl/pacjent/dieta/niedozywienie/107811,zywienie-w-chorobie-nowotworowej [dostęp: 26.04.2021], mgr Małgorzata Solecka, dietetyk „Jak powinien odżywiać się pacjent onkologiczny” https://www.zwrotnikraka.pl/zalecenia-zywieniowe-w-trakcie-choroby-nowotworowej/ [dostęp: 26.04.2021]

(11) Na podstawie:
mgr Małgorzata Solecka, dietetyk „Immunożywienie – dieta immunomodulująca” https://www.zwrotnikraka.pl/immunozywienie-dieta-immunomodulujaca/, [dostęp: 26.04.2021]

(12) Na podstawie: Elwira Gliwska „Żywienie medyczne w onkologii”, https://alivia.org.pl/wiedza-o-raku/zywienie-medyczne-w-onkologii/, [dostęp: 26.04.2021]

(13) Na podstawie: Aleksandra Żyłowska-Mazgaj, dietetyk, technolog żywności, edukator „Dieta w czasie i po chemioterapii – jadłospis i zasady” https://www.poradnikzdrowie.pl/diety-i-zywienie/diety/dieta-w-czasie-i-po-chemioterapii-jadlospis-i-zasady-aa-fAuq-D3RH-fBsw.html , [dostęp: 26.04.2021]
(14) Na podstawie: Jarosław Gośliński, „Aktywność fizyczna a choroba nowotworowa” – https://www.zwrotnikraka.pl/aktywnosc-fizyczna-a-choroba-nowotworowa/ [dostęp: 10.05.202 1]
(15) Na podstawie: Jarosław Gośliński, „Rehabilitacja onkologiczna – informacje” – https://www.zwrotnikraka.pl/rehabilitacja-onkologiczna-informacje/ [dostęp: 10.05.2021]
(16) Na podstawie. Sylwia Rogalska „SOS po mastektomii, czyli automasaż limfatyczny”
http://www.badajpiersi.pl/475-sos-po-mastektomii-czyli-automasaz-limfatyczny [dostęp: 26.04.2021]
(17) Na podstawie:. Hanna Adamczak „Jaka bielizna po mastektomii”
http://www.amazonki.org.pl/docs/razem_nr_4.pdf [dostęp: 26.04.2021]
(18) Na podstawie: Jarosław Gośliński „Włosy po chemioterapii”, https://www.zwrotnikraka.pl/wlosy-po-chemioterapii/, [dostęp: 10.05.2021]

Treści zawarte na stronie zostały skonsultowane przez ekspertów: lekarzy onkologów oraz psychologa .

Inicjatorem kampanii jest Novartis Poland sp. z o.o.
Działania wspierają
Powrót